تبیین مؤلفه های مؤثر بر دلبستگی به مکان از منظر گروه نوجوان در شهر تهران

, ,
عنوان مقاله:
تبیین مؤلفه های مؤثر بر دلبستگی به مکان از منظر گروه نوجوان در شهر تهران
نویسنده(گان):
مهندس زهرا خدائی

دکتر مجتبی رفیعیان

دکتر هاشم داداش پور 

دکتر علی اکبر تقوایی

تاریخ انتشار:
دوره ۱۱ ، شماره ۴ ، زمستان ۱۳۹۶
نشریه:
هویت شهر / شماره صفحه مقاله: ۱۷-۵
کلمات کلیدی:
احساس تعلق ؛ منظر ؛ پیوند اجتماعی ؛ وابستگی به مکان
لینک مقاله:
http://hoviatshahr.srbiau.ac.ir/article_11754.html
چکیده:
هدف کلی از پژوهش حاضر، سنجش مؤلف ههای اثرگذار بر دلبستگی به مکان و تبیین معناداری یا عدم معناداری آنها در محله های منتخبی از شهر تهران است. این تحقیق با تبیین شاخ صهای اثرگذار بر دلبستگی به مکان که دربرگیرنده هویت مکان، وابستگی به مکان و پیوندهای اجتماعی است، به انداز هگیری و مقایسه آنها پرداخته است. روش تحقیق، توصیفی-تحلیلی بوده و داده ها با توزیع ۴۷۵ پرسش نامه در میان نوجوانان رده سنی ۱۲ تا ۱۶ ساله از میان محل ههای الهیه، نارمک، هاشمی و یافت آباد که به روش طبق های سیستماتیک انتخاب شده بودند، گردآوری شد. درمجموع نتایج آزمون Tukey نشان داد که ازنظر شاخص دلبستگی، دو محله یافت آباد و هاشمی در یک خوشه و محل ههای نارمک و الهیه در خوشه دیگری قرار گرفتند به گونه ای که نوجوانان دو محله نارمک و الهیه به طرز معناداری نسبت به نوجوانان دو محله یافت آباد و هاشمی دلبستگی بیشتری به محل هشان داشتند.
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *