سنجش اثرات کیفی ناشی از اجرای مگا پروژههای شهری بر ارتقای اقتصاد محلی

, ,
عنوان مقاله:
سنجش اثرات کیفی ناشی از اجرای مگا پروژههای شهری بر ارتقای اقتصاد محلی
نویسنده(گان):
شیوا نوری

مجتبى رفیعیان

تاریخ انتشار:
دوره ۲۶ ، شماره ۷۳ ، ۱۳۹۵
نشریه:
صفه / شماره صفحه مقاله: ۱۲۲-۱۰۵
کلمات کلیدی:
اقتصاد ؛ محله ؛ مگا پروژه ؛ تحلیل عاملی ؛ رگرسیون چندگانه سلسله مراتبی ؛ توسعه اقتصاد محلی
لینک مقاله:
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=356455
چکیده:
در عصر حاضر شهرها رقابت شدیدی را در زمینه ایجاد فرصت های مناسب برای رشد اقتصادی شهر و کارآفرینی تجربه می کنند و شاهد گسترش گرایش مدیریت شهری (در کشورهای توسعه یافته و حتی در حال توسعه)، به رویکرد جدیدی تحت عنوان «مگاپروژه ها» (پروژه های بزرگ مقیاس شهری) هستیم که به منزله ابزاری برای دستیابی به آرمان احیای ساختارهای اقتصادی و اجتماعی مطرح شده اند. این در حالی است که چنین پروژه هایی اثرات متعددی بر ساکنان محدوده های پیرامونی خود، به ویژه در زمینه اقتصاد محلی خواهند داشت. بنابراین سنجش اثرات ناشی از اجرای مگاپروژه ها بر ارتقای اقتصاد محلی هدف اصلی پژوهش حاضر است که با انتخاب مدل رگرسیون چندگانه سلسله مراتبی (HMR) بر مبنای نظرات ساکنین (با استفاده از پرسش نامه) در محدوده پیرامونی پروژه دریاچه شهدای خلیج فارس پیگیری شد. درخت ارزش (مدل نظری) ارزیابی این اثرات به روش از بالا به پایین با داشتن ۶ معیار و ۲۲ شاخص در ۳ سطح طراحی گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از تکنیک های آماری و نرم افزار SPSS.20 استفاده شد. روایی و پایایی پرسش نامه با روش تحلیل عاملی اکتشافی (آزمون KMO و بارتلت) و روش آلفای کرونباخ آزمایش شد که حاکی از کفایت و اعتبار پرسش نامه و معنادار بودن همه شاخص ها و معیارهای مورد بررسی بود. درنهایت میزان اثرگذاری پروژه بر ارتقای اقتصاد محلی در محدوده مورد بررسی زیاد (۵<3.93<1 با میانه نظری ۳) برآورد شد. نتایج حاصل از مدل نشان داد که، از دیدگاه ساکنان، عامل افزایش تمایل به سرمایه گذاری بیشترین اهمیت را در تعیین میزان اثرگذاری پروژه دارد و عامل ایجاد فرصت های اشتغال و درآمدزایی کمترین اهمیت را در تعیین میزان اثرگذاری پروژه داشته است.
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *