ترس از جرم در فضای شهری ؛ شناسایی مؤلفه های مکانی اثرگذار بر کنترل ترس و افزایش امنیت اجتماعی بر پایه چارچوب های نظری

, , ,
عنوان مقاله:
ترس از جرم در فضای شهری ؛ شناسایی مؤلفه های مکانی اثرگذار بر کنترل ترس و افزایش امنیت اجتماعی بر پایه چارچوب های نظری
نویسنده(گان):
محمدرضا پو رمحمدی 

مهشید قربانیان

تاریخ انتشار:
دوره ۱۰ ، شماره ۱۹ ، تابستان ۱۳۹۶
نشریه:
آرمانشهر / شماره صفحه مقاله: ۹۰-۱۷۷
کلمات کلیدی:
امنیت ؛ جامعه شناسی ؛ فضای شهری ؛ نظریه کنترل اجتماعی ؛ فرضیه آسیب پذیری ؛ مولفه های مکانی
لینک مقاله:
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=318867
چکیده:
ترس و نگرانی از جرم و بزه دیدگی یکی از ترس هایی است که بسیاری از ساکنان شهرهای بزرگ امروزه به نوعی با آن درگیرند که کیفیت زندگی و رفتار اجتماعی آنان را تحت الشعاع قرار می دهد. از آنجا که کمبود امنیت و ترس از قربانی شدن، استفاده از قلمرو فضای عمومی و خلق فضاهای شهری موفق را مورد تهدید قرار می دهد. در این پژوهش برآنیم تا با مطالعه توصیفی چارچوب های نظری ترس در فضاهای شهری، مولفه های محیطی زمینه ساز ترس در آن ها را استخراج و شاخص ها و سنجه های اثرگذار بر هر کدام را معرفی نماییم تا عوامل بستری مستعد ایجاد ترس در فضاهای شهری از دریچه هر کدام از نظریه ها آشکار شود. بدین منظور، با استفاده از پرس شنامه و روش آمار توصیفی و به کمک آزمون تخمین (در نمونه آماری ۵۰ نفری از کارشناسان و متخصصین شهرسازی و معماری) در نرم افزار SPSS12، ضمن تقسیم بندی محله ها به دو دسته امن و نا امن، میزان اثرگذاری هر کدام از مولفه های مکانی- در سه دسته ساختاری، کارکردی و ادراکی- و شاخص ها و سنجه های آن ها، سنجیده شده است. نتایج، حاکی از اهمیت و تعمیم پذیری برخی از این چارچوب های نظری، در فضاهای شهری ایران است و از این رو هدایت راهکارهای کنترلی، پیشگیری و کاهشی را در مسیر هریک از این چارچوب های نظری مسجل می سازد. بر اساس یافته های این پژوهش، تنوع خرده فرهنگی بدون حدومرز می تواند اشتراکات و پیوند اجتماعی را خدشه دار سازد. نگرانی اجتماعی مبنی بر زوال روابط اجتماعی و افول شبکه های پیوند محلی در رده های پایین تر اهمیت قرار دارد. مدل بی نظمی چندان در فضاهای مورد بررسی اثرگذار نبوده، در حالی که فرضیه آسیب پذیری به عنوان یکی از عمده ترین و اصلی ترین نظریه های حاکم در فضاهای شهری ایران نمایان شده است. مطالعه نظریه کنترل اجتماعی نیاز به نظارت نامحسوس همسایگان و اثرات آن را تایید نمود ولی در مقابل، عدم مقبولیت کنترل رسمی شاخص از جانب پلیس و نیروی انتظامی را نشان داد.
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *