نقش خوانایی کالبدی بر امنیّت بوستا نهای شهری (نمونه موردی: بوستان مردم همدان)

, ,
عنوان مقاله:
نقش خوانایی کالبدی بر امنیّت بوستا نهای شهری (نمونه موردی: بوستان مردم همدان)
نویسنده(گان):
اسماعیل ضرغامی(نویسنده مسئول)

 عبدالحمید قنبران

پوریا سعادتی وقار

مرتضی ضامنی

تاریخ انتشار:
دوره ۸ ، شماره ۳۲ ، تابستان ۱۳۹۷
نشریه:
مطالعات شهر ایرانی اسلامی / شماره صفحه مقاله: ۳۲-۱۵
کلمات کلیدی:
امنیت ؛ خوانایی ؛ کالبدی ؛ بوستان شهری
لینک مقاله:
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=360032
چکیده:
خوانایی کالبدی به عنوان یکی از ارکان پاسخ دهی و مطلوبیّت محیط های شهری، ادراک و نحوه استفاده و رضایت مندی کاربران محیط های شهری را تحت تأثیر قرار می دهد. در بستر بوستان های شهری، مؤلّفه های خوانایی فضایی می توانند درجات مختلفی از امنیّت را در فضا پدید آورند. از این رو تأثیر خوانایی کالبدی بوستان های شهری بر میزان مراجعه و حضور افراد و در نهایت امنیّت این فضاها، محور پژوهش حاضر را شکل داد. جمعیّت آماری این پژوهش را مراجعه کنندگان بوستان های مردم و ارم همدان، تشکیل دادند. اطلاعات لازم از طریق روش چیدمان فضا، پرسشنامه های و مشاهده پژوهشگران، در دو پیمایش مجزا گردآوری شد. به منظور تهیه نقشه خوانایی (تحلیل ریاضی وضوح و قابل فهم بودن)، از نرم افزار Ucl depthmap بهره گرفته شد و به منظور تحلیل آماری پرسشنامه ها، از آزمون های تی تست مستقل، تحلیل ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی گام به گام استفاده شد. یافته های حاصل از پرسشنامه باز و مشاهده محققان بیان داشت که پرسش شوندگان بسترهای مشابهی را تحت عنوان فضاهای ناامن در کل بوستان تلقی نموده اند. یافته های حاصل از پرسشنامه بسته نیز نشان داد که نمونه مورد بررسی، برخلاف تصوّر عمومی، خوانایی و امنیّت بوستان مردم را بالا ارزیابی کرده اند. در واقع نتایج پژوهش گویای آن است که در هر دو پیمایش، بین خوانایی کالبدی و احساس امنیّت شهروندان مراجعه کننده به بوستان رابطه مثبت و نسبتاً بالایی برقرار است، ترتیب اهمیّت مؤلّفه های خوانایی فضایی مؤثّر بر احساس امنیّت عبارتند از: متغیّر های تشخّص عناصر تصویرساز (راه، گره، لبه، حوزه، نشانه و چشم انداز)، قابلیّت دسترسی، ترکیب ساختار و پیکره بندی فضایی به همراه هندسه که به ترتیب بیش ترین تأثیر و متغیرهای موانع و اختلالات بصری و مؤلّفه های معماری مؤکّد مسیریابی کم ترین تأثیر را بر احساس امنیّت شهروندان در این بوستان داشتند، بنابراین از طریق بهبود مؤلّفه های خوانایی، می توان گامی مؤثّر را در ارتقای امنیّت، مطلوبیّت و کیفیّت محیطی بوستان های شهری برداشت.
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *