ارائه مدلی به منظور ارزیابی اثربخشی تبلیغات شهری با رویکرد مالی– اقتصادی

, , ,
عنوان مقاله:
ارائه مدلی به منظور ارزیابی اثربخشی تبلیغات شهری با رویکرد مالی– اقتصادی
نویسنده(گان):
رضا ابراهیم زاده

شراره حقیقت

علی همتی

تاریخ انتشار:
دوره ۱۷ ، شماره ۵۱ ، تابستان ۱۳۹۷
نشریه:
مدیریت شهری / شماره صفحه مقاله: ۳۵۶-۳۴۵
کلمات کلیدی:
تبلیغات ؛ اقتصاد ؛ اثر بخشی تبلیغات شهری ؛ تصور از تبلیغ ؛ گرایش به تبلیغ ؛ آگاهی از تبلیغ
لینک مقاله:
https://www.sid.ir/fa/Journal/ViewPaper.aspx?ID=483986
چکیده:
هدف این تحقیق ارائه مدلی به منظور ارزیابی اثربخشی تبلیغات شهری با رویکرد مالی-اقتصادی و شناسایی ابعاد و روابط بین آنها بود. روش تحقیق بر مبنای روش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری تحقیق حاضر را کلیه شهروندان شهر اصفهان به تعداد۲۰۱۷۷۸۰ نفر تشکیل دادند که از طریق فرمول نمونه گیری کوکران تعداد ۳۹۳ نفر حجم نمونه محاسبه و از طریق روش نمونه گیری طبقه ای انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پنج پرسشنامه بود که روایی آن به صورت محتوایی، صوری و عاملی مورد تائید قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها در دو سطح توصیفی (میانگین، جداول فراوانی و نمودارها) و استنباطی (مدل معادلات ساختاری) با استفاده از نرم افزار آماری اس. پی. اس. اس و لیزرل صورت گرفت. نتایج تحقیق با استفاده از مدل معادلات ساختاری نشان داد که ابعاد اثربخشی تبلیغات مشتمل بر جاذبه های بصری، باورپذیری، مربوط بودن، قابلیت اقناع، بعد محتوایی و اطلاعاتی تبلیغ و قابلیت یاداوری تبلیغات با ضرایب تاثیر ۳۹/۰، ۴۳/۰، ۳۶/۰، ۲۵/۰، ۳۳/۰ و ۳۱/۰ بر گرایش و علاقه به تبلیغ تاثیر داشته و از این طریق آگاهی از تبلیغ، تصور از تبلیغ در ذهن مخاطب و تمایل به استفاده از پیامهای تبلیغ را تحت تاثیر قرار می دهد.
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *