تحلیل رابطه میان تراکم ساختمانی با مؤلفه های اجتماعی و اقتصادی در محله تختی منطقه ۱۲ شهرداری شهر تهران با استفاده از مدل رگرسیون وزن دار فضایی

, ,
عنوان مقاله:
تحلیل رابطه میان تراکم ساختمانی با مؤلفه های اجتماعی و اقتصادی در محله تختی منطقه ۱۲ شهرداری شهر تهران با استفاده از مدل رگرسیون وزن دار فضایی
نویسنده(گان):
پویان شهابیان

سپیده تابان تراشکار

مریم توسلی

تاریخ انتشار:
دوره ۱۱ ، شماره ۲۵ ، زمستان ۱۳۹۷
نشریه:
معماری و شهرسازی آرمان شهر / شماره صفحه مقاله: ۳۴۲-۳۲۹
کلمات کلیدی:
تراکم ؛ اقتصاد ؛ فضا ؛ تراکم ساختمانی ؛ رگرسیون وزن دار فضایی ؛ مولفه اجتماعی و اقتصادی
لینک مقاله:
https://www.sid.ir/fa/Journal/ViewPaper.aspx?id=490612
چکیده:
تحلیل تراکم ساختمانی۱ به عنوان عامل تعیین کننده و اثرگذار در برنامه ریزی شهری و شناخت عوامل تشویق کننده و یا بازدارنده مؤثر بر آن، راهی مفید در جهت حل بسیاری از مسائل ناشی از تراکم در شهرهای امروزی می باشد. در بیشتر مواقع به دلیل وابستگی این عوامل نسبت به مکان، رابطه ای متفاوت بین متغیر وابسته و مستقل وجود دارد. در بین روش های آماری، روش رگرسیون وزن دار فضایی در کشف رابطه بین متغیرهای وابسته و مستقل با در نظرگرفتن عامل مکان، از دقت و در نتیجه نزدیکی بیش تر به واقعیت برخوردار است. لذا در تحقیق حاضر سعی شده با بهره گیری از روش ۲GWR روابط بین برخی مؤلفه های اجتماعی و اقتصادی با متغیر وابسته تراکم ساختمانی تحلیل شده و میزان آن با دقت بالاتر نسبت به روش های کلاسیک بیان شود. روش تحقیق در این پژوهش کمی می باشد که پس از تشریح رویکرد مورد مطالعه، بررسی مفهوم تراکم ساختمانی و مؤلفه های مؤثر برآن، میزان تراکم ساختمانی با استفاده از مدل رگرسیون وزن دار فضایی در محله تختی واقع در منطقه ۱۲ شهرداری شهر تهران به کمک برخی از متغیرهای اجتماعی و اقتصادی مانند: تراکم جمعیتی، سطح سواد، قیمت زمین، مساحت بلوک شهری، تعداد طبقات و امنیت اجتماعی در سطح محله پیش بینی شده است. نتیجه این تحقیق می تواند بیان گر تفاوت میزان تأثیر هر یک از متغیرهای مستقل مورد بررسی (قیمت زمین، تراکم جمعیتی و غیره) بر تراکم ساختمانی در مختصات جغرافیایی مختلف باشد، که با در نظر گرفتن عامل مکان این تأثیر کم تر و یا بیش تر می شود، هم چنین منجر به درک دقیق تر پدیده های شهری متاثر از عامل فضا در برنامه ریزی و طراحی شهری می شود.
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *