پهنه بندی تراکم ساختمانی حوزه جنوب غربی شهر مشهد

, ,
عنوان مقاله:
پهنه بندی تراکم ساختمانی حوزه جنوب غربی شهر مشهد
نویسنده(گان):
فهیمه مرزبان

مجتبی رفیعیان

سید مسلم سیدالحسینی

تاریخ انتشار:
شماره ۲۳ ، تابستان ۱۳۹۷
نشریه:
معماری و شهرسازی آرمان شهر / شمار صفحه مقاله: ۳۴۶-۳۳۳
کلمات کلیدی:
تراکم ساختمانی ؛ توسعه پایدار ؛ تحلیل رگرسیون چندگانه ؛ GIS
لینک مقاله:
https://www.sid.ir/Fa/Journal/ViewPaper.aspx?ID=489442
چکیده:
نقش پایه ای تراکم ساختمانی به عنوان ابزاری مناسب برای تحقق سیاست های شهری در جهت دستیابی به توسعه پایدار شهری از یک سو و موفقیت اندک طرح ها در زمینه تراکم ساختمانی به دلیل فقدان مطالعات پایه ای علمی و کافی در روند تعیین تراکم و نگرش غالب اقتصادی به موضوع تراکم در سیاست های شهری ایران از سوی دیگر، توزیع تراکم ساختمانی در راستای اصول و معیار های توسعه پایدار و با در نظر گرفتن تمام عوامل مؤثر بر تراکم ساختمانی و ابعاد زمان، مکان و مقیاس را ضروری می نماید. این نوشتار علاوه بر پی جویی شاخص های مؤثر بر توزیع تراکم ساختمانی، نوع و نحوه ارتباط بین این شاخص ها در محدوده مورد مطالعه؛ پهنه بندی تراکم ساختمانی را در مناطق ۹ و ۱۱ شهر مشهد با استفاده از ۱GIS دنبال می کند. روش تحقیق حاضر مبتنی بر روش تحلیل تلفیقی متناسب با اهداف تحقیق تدوین شده است؛ در تحلیل های آماری (غیر فضایی) از رگرسیون چندگانه جهت آزمون همبستگی میان متغیر های مستقل و وابسته و روش تحلیل سلسله مراتبی(AHP) جهت تعیین وزن معیار ها و زیرمعیار ها استفاده شده و در تحلیل های فضایی، به کارگیری روش روی هم گذاری شاخص ها (Index Overlay) و ابزار های تحلیل فضایی سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS) مبنا قرار گرفت. در نهایت پس از انجام تحلیل های فضایی و آماری مذکور، نتایج، وجود رابطه معنادار بین شاخص های اقتصادی، اجتماعی جمعیتی، کالبدی فضایی، عملکردی، محیطی به عنوان متغیر های مستقل و تراکم ساختمانی به عنوان متغیر وابسته را تأیید می کند. نتایج حاصل از تراکم ساختمانی پیشنهادی نشان می دهد که بیش از ۴۵. ۱۲ درصد از سطح محدوده مورد مطالعه بیشینه تراکم ساختمانی (تراکم ساختمانی زیاد و خیلی زیاد)، ۳۵. ۲۱ درصد با حالت تراکم ساختمانی متوسط و ۱۹. ۶۸ درصد، تراکم ساختمانی کمینه (کم و بسیار کم) را شامل می شوند. بیشینه تراکم ساختمانی در مرکز حوزه و کمینه آن در جنوب و جنوب غربی حوزه متمرکز شده است.
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *