تحولات پیراشهرنشینی در هاله کلان شهری تهران در دروه ۱۳۷۵-۱۳۸۵ خورشیدی

, ,
عنوان مقاله:
تحولات پیراشهرنشینی در هاله کلان شهری تهران در دروه ۱۳۷۵-۱۳۸۵ خورشیدی
نویسنده(گان):
سید عبدالهادی دانشپور

مظفر صرافی

تکتم آشنایی

تاریخ انتشار:
دوره ۸ ، شماره ۱۶ ، بهار و تابستان ۱۳۹۵
نشریه:
نامه معماری و شهرسازی / شماره صفحه مقاله: ۳۳-۵
کلمات کلیدی:
حومه ؛ کلانشهر ؛ پیراشهرنشینی ؛ نقاط پیراشهری ؛ هاله کلانشهری تهران ؛ شاخص های سنجش تحولات پیراشهرنشینی
لینک مقاله:
http://www.archoma.ir/
چکیده:
رشد کلان‌شهر تهران در محیط پیرامونی، تحولات گسترد‌ه‌ای را در نظام اسکان جمعیت و استقرار فعالیت در نقاط روستایی و محیط طبیعی آن به‌همراه د‌ارد. با برون‌فکنی جمعیت و فعالیت به خارج از مرزهای رسمی تهران، روستاهای پیرامونی از لحاظ اقتصاد‌ی، اجتماعی و کالبد‌ی به‌تدریج ویژگی‌های شهری کسب می‌نمایند و از این روستاهای تبد‌یل شد‌ه به شهر با عنوان نقاط پیراشهری یاد می‌شود. بنابراین مسئله اساسی، روند سریع و بدون وجود زیرساخت‌های لازم در تبد‌یل شدن روستاها به شهر یا به‌عبارتی رشد پیراشهرنشینی در منطقه کلان‌شهری تهران است. از این‌رو هدف مقاله، سنجش تغییرات پیراشهرنشینی در قلمرویی تحت عنوان هاله کلان‌شهری تهران است. با به‌کارگیری مد‌ل تاپسیس، تغییرات پیراشهرنشینی در روستاها و نقاط پیراشهری مستقر در هاله کلان‌شهری تهران طی دوره ۱۳۷۵-۱۳۸۵ امتیازبند‌ی می‌شود. سپس با روش تحلیل فضایی در ArcMap، امتیازهای نهایی میزان تغییرات در طیفی از کمترین تا بیشترین پهنه‌بند‌ی می‌گردد. یافته‌های تحلیلی نشان می‌د‌هد که تغییرات پیراشهرنشینی در هاله کلان‌شهری با فاصله از تهران متفاوت است. در نواحی با فاصله ۱۵-۲۵ کیلومتری یعنی در گستره حریم مصوب ۱۳۸۵، بیشترین تغییرات پیراشهرنشینی، رشد پراکند‌ه و فزایند‌ه نقاط پیراشهری مشاهد‌ه می‌شود. پیراشهرنشینی همچون موجی به فواصل دورتر از کلان‌شهر درحال حرکت است. در نتیجه برای برنامه‌ریزی توسعه پیراشهری، سیاست کمربند سبز می‌تواند تهد‌ید گسترش پراکند‌ه پیراشهرنشینی را به فرصتی برای دست‌یابی به مزایایی این الگوی نوین شهرنشینی روستایی و توسعه‌ سازند‌ه منطقه‌ای سوق د‌هد.
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *