بررسی تأثیر مؤلفه‌های کالبدی- فضایی مؤثر بر ارزش زمین‌های مسکونی

, ,
عنوان مقاله:
بررسی تأثیر مؤلفه‌های کالبدی- فضایی مؤثر بر ارزش زمین‌های مسکونی
نویسنده(گان):
وحید آریان

حمید ماجدی

زهرا سادات سعیده زرآبادی

تاریخ انتشار:
دوره ۱۱ ، شماره ۲۲ ، بهار ۱۳۹۸
نشریه:
نامه معماری و شهرسازی / شماره صفحه مقاله: ۳۶-۱۹
کلمات کلیدی:
زمین ؛ فضای شهری ؛ کالبدی ؛ مولفه های کالبدی فضایی ؛ فرآیند تحلیل شبکه ای ؛ قیمت زمسن مسکونی
لینک مقاله:
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=484429
چکیده:
در کشور ما ارزشگذاری بر املاک و مستغلات بهعنوان یکی از مهمترین عناصر سبد خانوارهای شهری، متولی خاصی ندارد و عملاً دفاتر مشاور املاک، سازندگان و مالکین هریک و با توجه به منافع خود ارزش یک ملک را تعیین میکنند. از سوی دیگر ارزش زمین شهری، خود رابطه ی مستقیمی با دسترسی به امکانات کالبدی-فضایی شهر دارد. این مقاله بر آن است تا مؤلفههای کالبدی-فضایی مؤثر بر ارزش زمینهای مسکونی را در محله زعفرانیه شهر تهران، بهعنوان نمونه موردی بررسی کند و در خلال مرور ادبیات موضوع و مصاحبه با کارشناسان، سرمایهگذاران و ساکنین محله، مؤلفههای مستخرج را با استفاده از روش ANPاولویتبندی و وزن دهی نماید. ابزار تحقیق شامل مصاحبه با کارشناسان بخش املاک و تهیه پرسشنامه بوده و جهت حجم نمونه از فرمول کوکران با حجم نمونه ۸۰ نفر و برای تحلیل دادهها از نرمافزارهای SPSSو Excelاستفاده شده است. نتایج نشان میدهد مؤلفههای دید به نقاط اطراف زمین (۲۴۹/۰)، دسترسی به امکانات و فعالیتهای شهری (۰۵۱/۰)، ساختار قطعات زمین (۰۱۱/۰)، آسایش محیطی (۰۶۵/۰)، تصویر ذهنی ساکنین (۴۴۱/۰) و میزان امنیت محیط (۲۲۸/۰) بر قیمت زمینهای مسکونی محله زعفرانیه تأثیر داشتهاند.
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *