عوامل آمیخته بازاریابی موثر بر رضایت شهروندان زن از استخرهای شهر تبریز

, ,
عنوان مقاله:
عوامل آمیخته بازاریابی موثر بر رضایت شهروندان زن از استخرهای شهر تبریز
نویسنده(گان):
حمید جناجی

پویا افخمی

تاریخ انتشار:
پیاپی ۴۵ ، زمستان ۱۳۹۵
نشریه:
مدیریت شهری / شماره صفحه مقاله: ۴۷۴-۴۶۵
کلمات کلیدی:
زنان ؛ شهروندان ؛ عوامل آمیخته بازاریابی ؛ رضایت ؛ مشتری
لینک مقاله:
https://www.magiran.com/paper/1642793
چکیده:
هدف از انجام این پژوهش بررسی نقش رضایت مندی مشتریان در مدیریتاستخر های شهر تبریز بود. روش تحقیق از نوع توصیفی بود که به شکل میدانی اجرا شد. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه مشتریان زناستخرهای شهر تبریز ۱۱۷۶۰ نفر بود و نمونه آماری تحقیق بر اساس جدول تعیین حجم نمونه مورگان ۳۸۰ به صورت تصادفی- خوشه ایانتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته بود که پس از تایید روایی و پایایی، در بین نمونه تحقیق، توزیع و جمع آوری گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی (فراوانی، درصد، میانگین، انحراف معیار، مینیمم و ماگزیمم) و آزمون فریدمن و دو جمله ای استفاده شد. نتایج نشان داد که عناصر رضایتمندی (خدمت، قیمت، مکان، ترفیع، کارکنان، دارایی های فیزیکی و فرآیند) بر رضایت مندی مشتریان زناستخرهای شهر تبریز، تاثیر مثبت معناداری دارند.
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *