تبیین ساختار فضایی شهر و شکل گیری مراکز فرعی در شهر اردبیل

, ,
عنوان مقاله:
تبیین ساختار فضایی شهر و شکل گیری مراکز فرعی در شهر اردبیل
نویسنده(گان):
محمدرضا اقبال کورائیم

محمد سلیمانی مهرجانی

موسی کمانرودی کجوری

احمد زنگانه

تاریخ انتشار:
دوره ۱۷ ، شماره ۵۰ ، بهار ۱۳۹۷
نشریه:
مدیریت شهری / شماره صفحه مقاله: ۳۲۱-۳۰۵
کلمات کلیدی:
ساختار و بافت ؛ ساختار فضایی شهر ؛ توزیع فضایی جمعیت ؛ توزیع فضایی فعالیت ؛ ساختار چنئ هسته ای
لینک مقاله:
https://www.sid.ir/fa/Journal/ViewPaper.aspx?ID=483924
چکیده:
تغییرات ساختار فضایی شهرها از عوامل مختلفی نشأت می گیرد که یکی از آن ها شهرنشینی است. شهرنشینی با دو مقوله جمعیت و اشتغال قابل اندازه گیری است. جمعیت به صورت یکنواخت در شهر توزیع نمی شود. بلکه بسته به شرایطی از الگوهای مختلفی تبعیت می کند. همچنین عامل جمعیت در کنار سایر پارامترهای فضایی، منشأ ایجاد هسته های فرعی شده و بر توزیع فضایی اشتغال نیز تأثیر می گذارد. در پژوهش حاضر هدف اصلی بررسی تغییرات جمعیتی و کانون های فعالیتی به صورت توزیع فضایی در شهر اردبیل است. در این پژوهش با روش کمی، توصیفی و تحلیلی، روند الگوهای فضایی جمعیت و اشتغال مورد بررسی قرارگرفته است. داده های استفاده شده برای تحلیل های جمعیتی، داده های سرشماری سال های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۵ بوده است اما برای بررسی توزیع فضایی اشتغال از داده های توزیع کاربری های تجاری و خدماتی برای سال های ۱۳۸۵ و ۱۳۹۰ طرح جامع شهر اردبیل استفاده شده است. روش تجزیه وتحلیل داده ها، آمار فضایی موران عمومی و محلی بوده است. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که جمعیت شهر اردبیل طی سال های آماری ۱۳۹۰ و ۱۳۹۵ از الگوی فضایی خوشه ای تبعیت می کند که این روند باگذشت زمان قوت گرفته است. همچنین روند توزیع فضایی اشتغال به صورت الگوی خوشه ای با مراکز فرعی همراه است؛ بنابراین می توان نتیجه گرفت که ساختار فضایی شهر طی سال های اخیر به سمت چندهسته ای شدن پیش می رود.
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *