قطعات موسیقیایی : بررسی امکان استفاده از قطعات موسیقایی به عنوان منبع تولید ایده فرم کالبدی (مطالعه موردی: الگوسازی کالبدی قطعه کرشمه از دستگاه چهارگاه)

, ,
عنوان مقاله:
قطعات موسیقیایی : بررسی امکان استفاده از قطعات موسیقایی به عنوان منبع تولید ایده فرم کالبدی (مطالعه موردی: الگوسازی کالبدی قطعه کرشمه از دستگاه چهارگاه)
نویسنده(گان):
ناجی پژمان ضیایی

محمد نقی زاده (نویسنده مسئول)

سیدمصطفی مختاباد

تاریخ انتشار:
دوره ۷ ، شماره ۲۷ ، بهار ۱۳۹۶
نشریه:
مطالعات شهر ایرانی اسلامی / شماره صفحه مقاله: ۷۶-۶۷
کلمات کلیدی:
سایر ؛ کالبدی ؛ الگوسازی ؛ ترجمه متناظر ؛ مولفه های موسیقی ؛ عناصر شکلی
لینک مقاله:
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=299694
چکیده:
فرم کالبدی به عنوان عنصری کارآمد، حامل اطلاعات ارزش مندی است که به صورت مستقیم و یا از طریق ترجمه قابل دسترسی است. شکل گیری فرم نیز خود حاصل فرایندهای پیچیده ای است که هر یک با رویکردی متفاوت به موضوع طراحی می پردازند. گوناگونی منابع الهام در الگوسازی کالبدی و کمبود رویکرد علمی در بسیاری از آنها، عدم اطمینان به فرایندهای تولید فرم و محصول به دست آمده از آنها را به همراه داشته است. تلاش های بسیاری از سوی صاحب نظران برای گسترش منابع تولید ایده شکلی در طراحی برای بهینه کردن محصول و هماهنگی آن با بستر طرح صورت گرفته است. این پژوهش با هدف معرفی موسیقی به عنوان منبعی ارزش مند برای تولید ایده شکلی، به دنبال پاسخ به چگونگی ترجمه متناظر مولفه های موسیقایی به عناصر کالبدی است. برای این منظور با بررسی میزان همبستگی میان متغیرهای موجود در دو حوزه فرم و موسیقی، امکان ترجمه مولفه های متناظر سنجیده شده و بر پایه آن بازنمایی بصری فرم موسیقایی مورد مطالعه قرار گرفته است. به واسطه جلوگیری از اعمال نظر و تحلیل کاربر و هم چنین گسترش شمول کاربرد، در مدل پیشنهادی مولفه های فیزیکی که دارای تعریف ثابت و مشخص هستند، در هر دو حوزه فرم و موسیقی به صورت یک به یک و یا در صورت امکان به چند مولفه متناظر ترجمه شده اند. فرایند این پژوهش به ایجاد دستور زبان تولید فرم بلاواسطه از موسیقی انجامیده و برای آزمودن شیوه پیشنهادی قطعه کوتاه کرشمه از دستگاه چهارگاه یکی از دستگاه های موسیقی سنتی ایران، که دارای نوانس های متنوع است برای ترجمه متناظر به فرم کالبدی استفاده شده است. مطالعه نتیجه به کارگیری این دستور زبان نشان می دهد، محصول ایجاد شده با توجه به تعریف مولفه های ساختاری ایجاد فرم، از قابلیت مناسبی برای تولید کانسپت فرم های معماری و یا شهرسازی برخوردار است.
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *