سنجش تطبیقی اثرات فرم کالبدی محله های شهری بر سرمایه اجتماعی میان ساکنین (مورد مطالعاتی: شهر قزوین)

, ,
  عنوان مقاله:
سنجش تطبیقی اثرات فرم کالبدی محله های شهری بر سرمایه اجتماعی میان ساکنین (مورد مطالعاتی: شهر قزوین)
نویسنده(گان):
فاطمه شکیبائی بیدرونی

منوچهر طبیبیان

تاریخ انتشار:
شماره ۲۳ ، تابستان ۱۳۹۷
نشریه:
معماری و شهرسازی آرمان شهر / شماره صفحه مقاله: ۳۰۶-۲۹۵
کلمات کلیدی:
سرمایه اجتماعی ؛ کالبدی ؛ محله ؛ روابط اجتماعی ؛ محله های شهری
لینک مقاله:
https://www.sid.ir/fa/Journal/ViewPaper.aspx?ID=489417
چکیده:
شهر از دیرباز پویایی اجتماعی خود را در گرو فضاها و مکان های خود، یافته است. از یک سو تعاملات و روابط انسانی در کالبد شهر شکل گرفته و از سوی دیگر کالبد، هویت خود را از حیات اجتماعی موجود باز می یابد. به میزانی که یک شهر بتواند با شهروندان خود از طریق ویژگی های کالبدی ارتباط ایجاد کند؛ در هویت اجتماعی آنان تأثیرگذار خواهد بود. از این رو فرم شهر می تواند تأثیر قابل توجهی بر رفتار و سرمایه اجتماعی میان انسان ها داشته باشد. به فراخور ابعاد مختلف فرم کالبدی محله های شهر، سطح تأثیرپذیری و گونه ارتباط انسان با آن ها متفاوت بوده و درنتیجه میزان، شدت و نوع تعاملات جاری در فضاهای مختلف یکسان نخواهد بود. شهر قزوین با قدمتی طولانی و تحولات گوناگون بستر شکل گیری محله های متفاوت بوده است. به نظر می رسد تمایزات میان ساختار کالبدی این محله ها منجر به تغییر در ظرفیت های اجتماعی موجود شده باشد. در پژوهش حاضر سعی شده ضمن مطالعه ادبیات مرتبط با سرمایه اجتماعی و بررسی فرم شهری، ارتباط معنایی این دو مفهوم در قالب چارچوب تئوریک تحقیق تدوین شود؛ سپس بر مبنای شاخص های استخراج شده از ادبیات تحقیق، میزان تأثیرگذاری مؤلفه های فرم شهری بر سرمایه اجتماعی موجود در محله های مختلف شهر قزوین مورد ارزیابی قرار گیرد. نتایج تحقیق بیانگر آنست که بیشترین حد سرمایه اجتماعی در میان محله های با ویژگی های همساز با ماهیت بافت نیمه ارگانیک شکل گرفته است. هچنین در حالی که میان شاخص های کالبدی و سرمایه اجتماعی ارتباط معناداری وجود دارد ولی ضریب و شدت تأثیر این عوامل یکسان نیست. به طوری که عواملی که ارتباط مستقیمی را با نفوذپذیری و کاربری ها دارند اهمیت بیشتری را در شکل دهی به سرمایه اجتماعی در این محله ها دارند.
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *