طراحی و اعتبار سنجی ابزاری جهت ارزیابی دوسو توانی در مدیریت سازمانی

, ,
عنوان مقاله:
طراحی و اعتبار سنجی ابزاری جهت ارزیابی دوسو توانی در مدیریت سازمانی
نویسنده(گان):
کیومرث نیازآذری

محمد صالحی

سهیلا خسرو آبادی

تاریخ انتشار:
شماره ۴۴ ، پاییز ۱۳۹۵
نشریه:
مدیریت شهری / شماره صفحه مقاله: ۲۱۴-۱۹۹
کلمات کلیدی:
طرحی شهری ؛ بهره برداری ؛ تحلیل عاملی تاییدی ؛ تحلیل عاملی اکتشافی
لینک مقاله:
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/
چکیده:
هدف این پژوهش طراحی ابزاری جهت ارزیابی استراتژی دوسو توانی در سازمان می­باشد. به منظور دستیابی به هدف پژوهش نمونه ای ۱۷۳ نفری از  اعضا هیئت علمی  (با مرتبه علمی استادیار به بالا)  ازدانشگاه­های استان خراسان شمالی در سال تحصیلی ۹۴-۹۵ با استفاده از فرمول کوکران با روش طبقه­ای نسبی انتخاب گردیدند. در این مطالعه با توجه به هدف و ماهیت پژوهش جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل عامل اکتشافی و تاییدی استفاده شده است.  نتایج حاصل از مصاحبه عمیق و نیمه ساختار یافته و به روش هدفمند از ۱۴ نفر از اساتید خبره دانشگاهی منجر به ساخت پرسشنامه اولیه محقق ساخته در مقیاس ۵ درجه ای لیکرت  با ۷۱ گویه گردید که با انجام تحلیل اکتشافی ۱۰گویه به دلیل مقادیر اشتراک استخراجی کوچک تر از ۰.۵ حذف گردید. روایی محتوایی پرسشنامه توسط خبرگان دانشگاه مورد تایید قرار گرفت. برای بررسی روایی سازه، از دو معیار روایی همگرا و واگرا استفاده شد. نتایج به دست آمده از بارهای عاملی گویه­های هر عامل نشان داد، کلیه گویه­ها دارای بار عاملی بیش از ۰.۴ و میانگین واریانس استخراج شده، بالای ۰.۵ بودند، لذا روایی همگرا این متغیرها تایید شد. علاوه بر این، مقادیر جذر میانگین واریانس استخراج شده بیشترین مقدار را نشان می­داد که بیانگر وجود روایی واگرا در بین متغیرهای پژوهش بود. پایایی و پایایی ترکیبی پرسشنامه برای  همه متغیرها  مقادیر بالای ۷/۰ را نشان داد. همچنین نتایج حاصل از تحلیل عامل تاییدی نشان داد که  عوامل و مولفه ها ا از برازندگی قابل قبولی برخوردار هستندو  با سازه زیربنایی همسو هستند و در نهایت طراحی این پرسشنامه به عنوان ابزاری معتبر و روا  می­تواند گامی در جهت سهولت تحقیق در ارزیابی دوسو توانی سازمانی در سازمانهای ایرانی باشد.
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *