شناسایی اثرات گردشگری و نقش آن در توسعه شهری کاشان

,
عنوان مقاله:
شناسایی اثرات گردشگری و نقش آن در توسعه شهری کاشان
نویسنده(گان):
صدیقه کیانی سلمی

محمدرضا بسحاق

تاریخ انتشار:
دوره ۷ ، شماره ۲۵ ، زمستان ۱۳۹۶
نشریه:
مطالعات شهری / شماره صفحه مقاله: ۴۴-۳۱
کلمات کلیدی:
گردشگری ؛ توسعه شهری ؛ مدل سازی ؛ معادلات ساختاری ؛ توسعه توریسم     
لینک مقاله:
http://urbstudies.uok.ac.ir/article_60784.html
چکیده:
صنعت گردشگری به عنوان یکی از صنایع برتر در حال توسعه، امروزه جایگاه خاصی در اقتصاد کشورها داشته و با اثرات خود نقش فعال و مؤثری بر بهبود ساختار اقتصادی، اجتماعی_فرهنگی و محیطی جوامع ایفا می­کند. با توجه به اهمیت فزاینده گردشگری، تحلیل آثار آن بر سایر ابعاد ضرورتی ویژه خواهد داشت. شهر کاشان با برخورداری از توان ها و فرصت های ویژه گردشگری، در ابعاد متفاوت اقتصادی، اجتماعی، زیست­محیطی و کالبدی از این پدیده متأثر شده است. در این راستا هدف از انجام پژوهش حاضر، شناسایی آثار گردشگری و نقش آن در توسعه شهری کاشان است. پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش از نوع تحقیقات توصیفی_تحلیلی است. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران به تعداد ۲۰۰ نفر محاسبه گردید. ابزار پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته ای با ۶۵ متغیر است که روایی آن با استفاده از نظر متخصصان و پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ به میزان ۷۳۸/۰ مورد تأیید قرار گرفت. برای تجزیه‌ و تحلیل نتایج پرسشنامه از روش های مختلف آماری و نرم‌افزارهای SPSS و AMOS استفاده ‌شده است. نتایج حاصل از کاربرد مدل سازی معادلات ساختاری نشان می دهد، توسعه گردشگری اثر معناداری بر توسعه شهری در کاشان داشته است. این اثرگذاری دارای بار عاملی ۲۹/۰ و سطح معناداری ۰۰۰/۰ بوده که با استناد به آن می توان گفت در سطح اطمینان ۹۹ درصد گردشگری بر توسعه شهری کاشان اثرگذار بوده است. در شاخص های تبیین کننده توسعه شهری رشد خدمات فرهنگی (کتابخانه، مساجد و …) با بار عاملی ۶۷/۰ بیش از سایر ابعاد از توسعه گردشگری اثر پذیرفته است. بار عاملی ۶۶/۰ برای توسعه تسهیلات و خدمات زیربنایی و عمرانی (شبکه آب و فاضلاب، مخابرات و …) این شاخص را در جایگاه دوم قرار داده است. همچنین معناداری اثر گردشگری بر بهبود معیشت ساکنان با بار عاملی ۶۵/۰ و سطح معناداری ۰۰۰/۰ مورد تأیید قرار می گیرد. کسب بار عاملی ۵۲/۰ برای افزایش خدمات عمومی (خدمات بهداشتی، جمع­آوری زباله و…) متأثر از توسعه گردشگری این شاخص را در رتبه چهارم اثرپذیری از گردشگری در مجموعه متغیرهای تبیین کننده توسعه شهری قرار می­دهد.
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *