برنامه ریزی مدیریت توسعه شهری با استفاده از رویکرد پویایی سیستم

, ,
عنوان مقاله:
برنامه ریزی مدیریت توسعه شهری با استفاده از رویکرد پویایی سیستم
نویسنده(گان):
مجتبی رفیعیان

علی باقری

مریم فرخی

تاریخ انتشار:
شماره ۱۶ ، بهار و تابستان ۱۳۹۵
نشریه:
نامه معماری و شهرسازی / شماره صفحه مقاله: ۵۰-۳۵
کلمات کلیدی:
مدیریت شهری ؛ پویایی سیستم ؛ زیر سیستم های شهری ؛ مدیریت توسعه شهری
لینک مقاله:
https://www.magiran.com/paper/1556114
چکیده:
شهر، سیستمی پویا و مرکب از زیرسیستم های بی شماری بود ه که تعاملات و ارتباطات بین آن ها بر توسعه شهر موثر است. رفتار کلی و تاثیرات زیرسیستم ها بر یکد یگر در طی زمان باعث توسعه یا عدم توسعه شهر می شوند. برنامه ریزی کاربری زمین، بنا به د لایلی چون عدم شناخت صحیح و عمیق از عوامل موثر بر توسعه زمین، تعامل و تقابل آنها با یکد یگر و نیز ناآگاهی از نتایج سیاست های اتخاذی در درازمدت موفق نبود هاست. رویکرد پویایی سیستم ، فرصتی را برای بررسی اثرات متقابل زیرسیستم های شهری بر روی یکد یگر در طول زمان، جهت اتخاذ سیاست های مناسب برای توسعه شهری به وجود می آورد. در مقاله حاضر، رویکرد پویایی سیستم برای طراحی مدل توسعه منطقه ۱۸ تهران به کار گرفته شده است. بد ین منظور، پس از انجام فرایند طراحی و توسعه مدل با استفاده از نرم افزار Vensim، مدل طراحی شده برای شبیه سازی گزینه های محتمل آتی در منطقه ۱۸ به کار گرفته شده است. نتایج به دست آمده از شبیه سازی ها نشان می دهد که تغییرات جمعیت اثر مستقیمی بر میزان استفاده از زمین د ارد. از سوی دیگر تغییرات بنگاه های اقتصادی منطقه با تاثیر بر میزان اشتغال، در افزایش یا کاهش جمعیت منطقه موثر است، لذا به کارگیری سیاست هایی که بتواند علاوه بر ساماند هی فضای کالبد ی منطقه و تامین نیازهای مسکونی و خدماتی ساکنان، فرصت های شغلی را افزایش د هد، در توسعه این منطقه موثر خواهد بود.
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *