تحلیل نقش روش زندگی طبقات اجتماعی در الگوی مسکن (نمونه موردی: خانه های اواخر دوره قاجار و اوایل پهلوی در اردبیل)

,
عنوان مقاله:
تحلیل نقش روش زندگی طبقات اجتماعی در الگوی مسکن (نمونه موردی: خانه های اواخر دوره قاجار و اوایل پهلوی در اردبیل)
نویسنده(گان):
پریسا محمدحسینی

علی جوان فروزنده

اسماعیل جهانی دولت آباد

علی اکبر حیدری

تاریخ انتشار:
دوره ۱۶ ، شماره ۷۶ ، مهر ۱۳۹۸
نشریه:
باغ نظر / شماره صفحه مقاله: ۴۴-۳۱
کلمات کلیدی:
مسکن ؛ روش زندگی ؛ طبقات اجتماعی ؛ طبقه متوسط ؛ الگوی مسکن
لینک مقاله:
https://www.sid.ir/Fa/Journal/ViewPaper.aspx?id=480979
چکیده:
بیان مسئله: انسان ها بر مبنای شیوه ی زندگی خود، نحوه ی سازماندهی، نوع و ساختار سکونتگاه های خود را شکل می دهند. در یک محیط ثابت وجود اختلاف هایی در سرمایه های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و نمادین به شکل گیری طبقات اجتماعی مختلف و بالطبع به تفاوت هایی در روش زندگی می انجامد. بر همین اساس جستجو در چگونگی اثرپذیری الگو و ساختار خانه های طبقات اعیان و متوسط شهری اردبیل در اواخر دوره ی قاجار و اوایل دوره ی پهلوی از وضعیت طبقه ی اجتماعی ساکنان، از طریق بررسی تمایزها در ترکیب سرمایه ها و روش زندگی، مسئله ی اصلی تحقیق را شکل داده است. هدف: اهمیت و ضرورت تحقیق در توجه به گونه های مختلف مسکن، به ویژه خانه های طبقه ی متوسط، پرتوافکنی بر بخشی از تاریخ معماری شهر اردبیل و توجه به نقش مؤلفه های غیرکالبدی (فرهنگ و جامعه) در معماری مسکونی است. تبیین تأثیر سرمایه های طبقات اعیان و متوسط جامعه در شیوه ی زندگی، و چگونگی اثرپذیری ساختار خانه ها از روش زندگی در نمونه های موردی هدف تحقیق حاضر است. روش تحقیق: روش تحقیق توصیفی-تحلیلی است. پس از تحلیل ابعاد کالبدی-فضایی خانه ها، طی یک بررسی تطبیقی، تأثیر روش زندگی بر ساختار خانه ها براساس نسبت های سرمایه در طبقات اعیان و متوسط مورد بحث قرار گرفته است. اطلاعات مورد نیاز از طریق روش های مطالعات اسنادی، مصاحبه، مشاهده و بررسی های میدانی استخراج شده است. نتیجه گیری: براساس نتایج تحقیق، تفاوت عمده میان طبقات اعیان و متوسط شهر اردبیل در اواخر دوره ی قاجار و اوایل پهلوی که موجب تفاوت های کالبدی و فضایی در خانه ها شده است، متأثر از میزان سرمایه های اقتصادی آنها بوده است. مردم اردبیل در بسیاری از مؤلفه های سرمایه های اجتماعی و فرهنگی دارای اشتراکاتی با یکدیگر بوده اند. در این میان آنچه موجب تمایز طبقات می شده، نوع برخورد متفاوت در قبال این مؤلفه ها بوده است، به نحوی که طبقه ی اعیان اغلب در مواجهه با موضوعاتی چون جایگاه، روابط و هویت اجتماعی، سلیقه، ذائقه و. . . به صورت پرتکلف تر و همراه با القای حس تمایز و تفاخر عمل می کردند. نمود فضایی-کالبدی این موارد را می توان در ورودی، نما، فضای مهمان، فضاهای خدماتی، اثاث خانه، تزئینات و. . . در خانه های طبقه ی اعیان و متوسط مشاهده کرد.
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *