تفاوت نظام مسکن در کشورهای درحال توسعه با تجارب اروپایی

,
عنوان مقاله:
تفاوت نظام مسکن در کشورهای درحال توسعه با تجارب اروپایی
نویسنده(گان):
علیرضا وزیری زاده
تاریخ انتشار:
دوره ۱۰ ، شماره ۲۰ ، بهار و تابستان ۱۳۹۷
نشریه:
نامه معماری و شهرسازی / شماره صفحه مقاله: ۶۸-۴۹
کلمات کلیدی:
مسکن ؛ مسکن اجتماعی ؛ کشورهای در حال توسعه ؛ نظام مسکن ؛ مسکن غیر رسمی ؛ دولت رفاه
لینک مقاله:
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=441765
چکیده:
این مقاله وجوه نظری تفاوتهای ساختاری در مفهوم مسکن اجتماعی بین کشورهای اروپایی و کشورهای در حال توسعه را بررسی میکند. بهعبارت دیگر تمرکز مقاله بر این موضوع است که برای بازتعریف مسکن اجتماعی در کشورهای درحال توسعه از جمله ایران باید به نکات مهمی توجه کرد که ریشه در تمایزات اساسی موجود بین نظامهای مسکن این کشورها و کشورهای اروپایی دارد. مسکن اجتماعی در کشورهای در حال توسعه در مقایسه با تجارب اروپایی نتوانسته بهعنوان یکی از روشهای مؤثر در تأمین مسکن ایفای نقش نماید. در دهههای اخیر اگرچه تفاوتهای بین نظامهای مسکن کشورهای مختلف دنیا از بین رفته، با این وجود مقاله حاضر ادعا میکند که پنج اختلاف اساسی را شناسایی کرده است که در مقایسه و تطبیق تجارب مسکن اجتماعی کشورهای اروپایی با کشوری مثل ایران باید مورد نظر قرار گیرد. این نکات عبارتاند از: ۱) تضاد در مفهوم جهانیشدن، ۲) وجود دولتهای توسعهطلب، ۳) نقش کلیدی مسکن غیررسمی، ۴) نقش کلیدی خانواده، ۵) نظام نابسامان تأمین اجتماعی و تفاوت اساسی در بازار نیروی کار. در نهایت این مقاله با واسازی مفهوم مسکن اجتماعی چنین نتیجه میگیرد که تطبیق مفهوم مسکن اجتماعی در سازوکار مسکن کشوری چون ایران نیازمند مداقه جدی و توجه به نکات خاصی است و نمیتوان مفاهیم شکل گرفته در کشورهای اروپایی را مستقیماً در نظام مسکن این کشور اجرا کرد.
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *