تحلیلی بر مشارکت شهروندان و امکانات فناورانه خدمات رسان در مدیریت شهری فناور محور

, ,
عنوان مقاله:
تحلیلی بر مشارکت شهروندان و امکانات فناورانه خدمات رسان در مدیریت شهری فناور محور
نویسنده(گان):
میثم دیداریان

رسول درسخوان

تاریخ انتشار:
دوره ۱۶ ، شماره ۴۷ ، تابستان ۱۳۹۶
نشریه:
مدیریت شهری / شماره صفحه مقاله: ۳۹۸-۳۸۱
کلمات کلیدی:
مشارکت ؛ شهروندان ؛ مدیریت شهری ؛ مدیریت شهری فناور محور
لینک مقاله:
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=488862
چکیده:
پژوهش حاضر با هدف تحلیل دو رکن اساسی مدیریت شهری فناور محور، در شهر مورد مطالعه (تبریز) به روش تحقیق توصیفی-تحلیلی، از نوع تحقیقات کاربردی-توسعه ای صورت پذیرفت که جامعه آماری، شهروندان تبریز و حجم نمونه، (با فرمول کوکران) ۳۸۰ نفر از شهروندان و ۳۰ نفر از متخصصان مربوطه بوده و جهت گردآوری اطلاعات از دو روش کتابخانه ای و میدانی و برای سنجش و تایید پایایی گویه های متغیرها، از ضریب آلفای کرونباخ (مقدار آلفا: ۸۹۱/۰) و از روش نمونه گیری خوشه ای یک مرحله ای به صورت تصادفی و نرم افزار SPSS و آزمون تی تک نمونه ای استفاده شد که نتایج بدین شرح می باشد؛ تلفن همراه هوشمند، دسترسی به کامپیوتر، خودپرداز، پیشخوان دولت، کافی نت، پایانه فروش، دفاتر ارائه خدمات کامپیوتری، پلیس ۱۰+ و نرم افزارهای خدمات رسان، امکانات فناورانه خدمات رسان بوده و شهروندان توانایی مشارکت (با میانگین کل ۲۵/۳ و سطح معناداری ۰۰۱/۰ و ۳۷۸/۳t=) و امکانات حاضر در این شهر تا حد قابل قبولی بهره وری کافی (با میانگین کل ۷۳/۳ و سطح معناداری ۰۳۶/۰ و ۳۰۵/۷t=) در این نظام را دارند.
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *