رهیافتی بر خوانش روابط اجتماعی در بافت تاریخی

,
عنوان مقاله:
رهیافتی بر خوانش روابط اجتماعی در بافت تاریخی
نویسنده(گان):
ملیحه محسنی

علی زمانی فرد

تاریخ انتشار:
دوره ۱۱ ، شماره ۲۲ ، بهار ۱۳۹۸
نشریه:
نامه معماری و شهرسازی / شماره صفحه مقاله: ۹۰-۷۱
کلمات کلیدی:
میراث و بافت تاریخی ؛ خوانایی ؛ روابط اجتماعی ؛ خوانش روابط اجتماعی ؛ بافت تاریخی
لینک مقاله:
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=484434
چکیده:
تاکنون غالب رویکردهای حفاظت از بافت های تاریخی ایران معطوف به ویژگیهای کالبدی بوده است. این در حالی است که در طول حیات و تداوم شهرهای تاریخی، فضاهای تاریخی با وجود ارزشهای ملموس و ناملموس برآمده از ساختارهای کالبدی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی رشد و رونق یافتهاند. در این پژوهش روابط اجتماعی به عنوان یکی از عوامل سازندهی بعد اجتماعی که خود جزئی از میراث نا ملموس و نیازمند حفاظت تلقی میشود، عامل پویایی مؤثر بر کالبد و اثرپذیر از کالبد و فرهنگ در نظر گرفته شده است که با افزایش نیروی محرکه ی درونی در چارچوبی تعریف شده میتواند در حفاظت داخلی مؤثر واقع شود. لذا شناخت مصادیق روابط اجتماعی گذشته و اکنون و چگونگی احصا و خوانش آن بهعنوان اهداف این پژوهش تعریف شدهاند. گذر تاریخی آقا بزرگ کاشان به عنوان یکی از فضاهای عمومی بستر بررسی روابط اجتماعی بوده است. این پژوهش ترکیبی از مطالعات کتابخانهای و میدانی است. مصادیق کلی خوانش روابط اجتماعی و شاخصهای رفتاری از طریق مطالعات کتابخانهای و نظر محققان در حوزه ی جامعه شناسی شهری دریافت شده است. مصادیق روابط اجتماعی گذشته با رویکردی زمینه گرا از طریق مصاحبه با ساکنان قدیمی و مطالعات تاریخی شناسایی شده است. مقایسه ی این مصادیق با روابط اجتماعی کنونی که از طریق مصاحبه با ساکنان و مطابقت دادن فضاها و عناصر کالبدی در نقشه های تاریخی و حال و روابط اجتماعی در آنها به دست آمده به شناسایی تغییرات منجر شده است. این اقدامات سبب نیل به نتایجی همچون پیشنهاد شیوه ی برداشت روابط اجتماعی در محیطهای شهری تاریخی، ساخت چارچوبی جهت خوانش روابط اجتماعی در بافتهای تاریخی، درک محیط ساخته شده و تأثیرات آن بر روابط اجتماعی و غیره شده است.
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *