تدوین برنامه راهبردی توسعه شهر قزوین با تأکید بر نقش عوامل فرهنگی

, ,
عنوان مقاله:
تدوین برنامه راهبردی توسعه شهر قزوین با تأکید بر نقش عوامل فرهنگی
نویسنده(گان):
احمد پوراحمد(نویسنده مسئول)

اسماعیل علی اکبری

سیدمهدی موسی کاظمی

رضا رحمانی

تاریخ انتشار:
دوره ۹ ، شماره ۳۳ ، پاییز ۱۳۹۷
نشریه:
مطالعات شهر ایرانی اسلامی / شماره صفحه مقاله: ۷۳-۶۵
کلمات کلیدی:
نظریه برنامه ریزی _ سیستمی ؛ فرهنگی و اجتماعی ؛ توسعه شهری     
لینک مقاله:
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=465104
چکیده:
فرهنگ و کارکردهای فرهنگی از جمله عوامل تأثیرگذار بر توسعه و تحول فضای شهرهاست تا آنجا که بدون شناخت فرهنگ افراد، مطالعه چگونگی و چرایی توسعه شهرها بی  معنا خواهد بود. تقریباً از دهه ۱۹۸۰ جغرافیای انسانی، شاهد تغییر بنیادی در رویکرد به فرهنگ و فضا به عنوان دو مفهوم محوری در مطالعات جغرافیایی بوده است و در جغرافیای فرهنگی جدید مورد توجه قرار گرفته است. شهر قزوین به عنوان الگوی شهر اسلامی با شهرسازی مکتب اصفهان مطرح است؛ لذا پژوهش حاضر با این رویکرد در  صدد شناسایی و تحلیل نقاط قوت و ضعف، و فرصت  ها و تهدیدهای فرهنگی تأثیرگذار بر توسعه شهر قزوین است. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و روش تحقیق آن توصیفی-تحلیلی است و برای جمع  آوری داده  ها و اطلاعات مورد نیاز، از بررسی  های اسنادی-کتابخانه  ای و مطالعات میدانی بهره  گرفته و در نهایت تجزیه و تحلیل یافته  ها با رویکرد تحلیل عوامل استراتژیک SWOT انجام شده است. جامعه آماری پژوهش را تمامی کارکنان و کارشناسان شهرداری و شورای شهر قزوین تشکیل می  دهند که با استفاده از روش نمونه  گیری گلوله برفی، تعداد ۳۰ کارشناس انتخاب گردیده است. نتایج پژوهش بیانگر آن است که عوامل فرهنگی شهر قزوین با داشتن ۱۲ عامل به عنوان نقاط ضعف و همچنین ۱۰ عامل قوت و در عین حال ۱۲ عامل به عنوان تهدید و ۹ عامل فرصت، در وضعیت مطلوبی قرار نگرفته و با توجه به اینکه امتیاز نهایی ارزیابی عوامل فرهنگی داخلی توسعه شهر قزوین ۲۲۹/۲ به دست آمده و جمع امتیاز نهایی ارزیابی عوامل فرهنگی خارجی توسعه شهر قزوین۲۹۰/۳ است، باید راهبردهای تدافعی از جمله ارتقای سرمایه اجتماعی شهروندان مانند آگاهی، اعتماد و مشارکت آنان در توسعه طرح  های فرهنگی را در اولویت برنامه  ریزی ها قرار داد. همچنین توسعه شهر قزوین به شدت تحت تأثیر کارکردهای فرهنگی است و این امر باید مورد توجه مسئولان شهری قرار گیرد که لازمه آن مشارکت همه-جانبه شهروندان در مراحل مختلف تهیه، اجرا و نظارت طرح  های توسعه شهری است در غیر این صورت ضمن آشفتگی فضای فرهنگی شهر قزوین، نارضایتی شهروندان از عملکرد مدیریت شهری را در پی خواهد داشت.
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *