ارائه شاخص های سنجش و ارزیابی توسعه پایدار شهری در طرح های توسعه راهبردی شهری (CDS) با استفاده از مدل کارت امتیاز متعادل

,
عنوان مقاله:
ارائه شاخص های سنجش و ارزیابی توسعه پایدار شهری در طرح های توسعه راهبردی شهری (CDS) با استفاده از مدل کارت امتیاز متعادل
نویسنده(گان):
نادر آذرگون

سید امیر منصوری

ناصر براتی

تاریخ انتشار:
شماره ۲۳ ، تابستان ۱۳۹۷
نشریه:
معماری و شهرسازی آرمان شهر / شماره صفحه مقاله: ۲۸۱-۲۶۵
کلمات کلیدی:
طرح ها ؛ توسعه پایدار ؛ تحقق پذیری ؛ برنامه های توسعه راهبردی شهری ؛ شاخص های توسعه پایدار شهری
لینک مقاله:
https://www.sid.ir/Fa/Journal/ViewPaper.aspx?ID=489401
چکیده:
برنامه های توسعه راهبردی شهری (CDS)1 بعد از الگوهای برنامه ریزی شهری جامع و تفصیلی و به دنبال تأسیس سازمان ائتلاف جهانی شهرها، به منظور دسترسی پیدا کردن به توسعه پایدار شهری، کاهش فقر و تعالی انسانی متداول شد. برنامه توسعه راهبردی شهری (CDS) فرآیند تهیه چشم انداز بلند مدت از توسعه آینده شهر است که براساس آن برنامه های اجرایی کوتاه مدت تهیه می شود. برای اطمینان از تحقق برنامه های توسعه راهبردی کمبود یک سیستم ارزیابی و پایش متصل به گزینه ها پیشنهاد شده است. مهم ترین نقش ارزیابی در برنامه ریزی توسعه شهری، در حوزه های مختلف، توانایی برقرار کردن ارتباط مابین میزان تحقق پذیری گزینه های پیشنهادی و تأثیرات خرد و جزئی در طول اجرای برنامه است. بنابراین ارزیابی تأثیرات گزینه های پیشنهادی در برنامه های توسعه شهری یک چالش اساسی و کلان است. سازمان ائتلاف شهرها با همکاری بانک جهانی و مرکز سکونتگاه های انسانی سازمان ملل متحد با توجه به رسالت اصلی خویش، که نائل شدن به توسعه پایدار شهری است، به ارائه یک سری معیار (گزاره) و شاخص های (گزینه) دسترسی به توسعه پایدار شهری در برنامه های توسعه راهبردی شهری پرداخته است، تمامی این معیارها و شاخص ها در جهت دسترسی پیدا کردن به یک مدل ارزیابی کمی متشکل از معیار، شاخص و سنجه می باشد. در این تحقیق نگارندگان با استفاده از مدل کارت امتیاز متوازن (BSC) براساس معیار ها و شاخص های مطروحه دربالا، میزان تحقق پذیری هر یک از شاخص های توسعه پایدار شهری در سیستم مورد نظر (شهر) با تأکید بر فرآیند تحلیل شبکه ای (ANP) را مورد ارزیابی کمی قرار داده و میزان تحقق پذیری هر یک از گزینه های اجرایی (پیشنهادی) را در سال فرضی تحقق برنامه، با تأکید بر چشم انداز و اهداف کلان از پیش تعیین شده، استخراج نموده اند. مهم ترین رهیافت در این تحقیق برقرار کردن ارتباط از منظر تحقق پذیری بین تمامی گزینه های پیش بینی شده و عینیت پیدا کرده با تأکید بر منابع مالی و غیر مالی موجود می باشد که دسترسی به یک خروجی مؤثر و آرمانی را فراهم می آورد.
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *