نام کتاب بهسازی و نوسازی شهری از دیدگاه علم جغرافیا  

 

 

 

 

 

 

ناشر دانشگاه تهران
مولف احمد پوراحمد ، علی شماعی
مترجم
قطع وزیری
نوع جلد شومیز
کلیات کتاب
نام کتاب کاربرد GIS در شهرسازی و برنامه ریزی شهری با CD  

ناشر آزاد پیما
مولف محسن بهادر
مترجم
قطع وزیری
نوع جلد شمیز
کلیات کتاب فصل ۱ : ایجاد geodatabase

فصل ۲ : استفاده از داده های خصوصیت و geocode کردن آنها

فصل ۳ : گزارش گیری و انجام تحلیلهای مکانی

فصل ۴ : به روز رسانی داده های خصوصیت و داده های مکانی – کاربرد gis در شهرسازی و برنامه ریزی شهری بر اساس نسخه arc gis10 همراه با cd

نام کتاب خودآموزArc GIS 9.3 و مفاهیم پایه gis  

ناشر علم معمار
مولف امید تی تی دژ
مترجم
قطع خشتی بزرگ
نوع جلد
کلیات کتاب
نام کتاب مخاطرات طبیعی  

ناشر دانشگاه یزد
مولف کمال امیدوار
مترجم
قطع
نوع جلد
کلیات کتاب
نام کتاب کاربرد اقلیم در معماری و شهرسازی (شهر سقز)  

ناشر آثار معمار
مولف زهرا حجازی زاده ، هیوا سلکی ، حسن حسینی امینی
مترجم
قطع وزیری
نوع جلد شمیز
کلیات کتاب جغرافیای طبیعی سقز ، شرایط آب و هوایی شهر ، ویژگی های اقلیمی مسکن بومی سقز ، راهنمای طراحی اقلیمی ، طراحی اقلیمی فضای آزاد – کاربرد اقلیم در معماری و شهرسازی (شهر سقز)

 

نام کتاب ویدئو اکولوژی  

 

ناشر آرمان شهر
مولف محمدرضا پور جعفر ، مریم علوی
مترجم
قطع خشتی کوچک
نوع جلد شمیز
کلیات کتاب
نام کتاب جغرافیا و سامانه اطلاعات جغرافیایی  

ناشر آذر کلک
مولف
مترجم سمیه قزلباش ، محسن کلانتری
قطع رقعی
نوع جلد شمیز
کلیات کتاب سامانه ی اطلاعات جغرافیایی چیست ؟ ، درک فضایی ، عامل پیوند دهنده ی ما ، اکتشافات در عصر زمین رقومی شده ، پویایی شناسی سامانه های اطلاعات جغرافیایی : شناخت ماهیت پویای دنیای هستی ، زندگی در میان شبکه های دانش ، انتظار مورخان از سامانه ی اطلاعات جغرافیایی ، هویت یابی دوباره ی علم جغرافیا ، تأملی دوباره بر آموزش سامانه های اطلاعا جغرافیایی ، طبیعت ، شبکه های انسانی و جایگاه سامانه های اطلاعات جغرافیایی ، انسان ، طبیعت : شبکه ی انسانی ، انسان ، طبیعت : شبکه ی طبیعی – چندگفتار پیرامون جغرافیا و سامانه اطلاعات جغرافیای gis
نام کتاب درآمدی بر اصول و مبانی شهرسازی  

 

ناشر پرهام نقش
مولف حسین رحیمی
مترجم
قطع وزیری
نوع جلد شمیز
کلیات کتاب سیر تحول شهر و شهرنشینی ، اندیشه های نو در شهرسازی ، طرح های شهرسازی ، حقوق و قوانین شهرسازی ، ساختار شهرها اجزای اصلی شهرها ، ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری ، شهرسازی در ایران ، نگاهی به شهرهای جدید ایران ، جغرافیای شهری ، برنامه ریزی منطقه ای ، واژه های تخصصی ، درآمدی بر اصول و مبانی شهرسازی
نام کتاب مبانی جغرافیای شهری  

 

 

ناشر پیام نور
مولف حسین شکویی ، مهدی موسی کاظمی
مترجم
قطع وزیری
نوع جلد شمیز
کلیات کتاب حدود و قلمرو جغرافیای شهری ، شهر و مفاهیم شهری ، تاریخ شهرنشینی و جغرافیای تاریخی شهر ، ساخت شهر – مبانی جغرافیای شهری

 

نام کتاب جغرافیای شهری  

ناشر سمت
مولف دیوید اچ کاپلان
مترجم حسین حاتمی نژاد ، عبدالمطلب برات نیا
قطع وزیری
نوع جلد شمیز
کلیات کتاب مقدمه ای بر رشته جغرافیای شهری ، جهانی سازی و نظام شهری ، ارتباطات راه دور و شهر ، بازارهای مسکن شهری پراکنده رویی ۱۹۹۹، پژمردگی و نوزایش ، جداسازی و فقر شهری ، مهاجرت ، قومیت و شهرنشینی ، حکمروایی منطقه مادرشهری و تقسیمات سیاسی ، شهرها در جهان توسعه یافته – جغرافیای شهری