نام کتاب کافی شاپ و زندگی شهری  

 

ناشر تیسا
مولف نعمت الله فاضلی
مترجم
قطع وزیری
نوع جلد شمیز
کلیات کتاب

 

نام کتاب فرهنگ و شهر _ چرخش فرهنگی در گفتمان شهری  

 

 

ناشر تیسا
مولف نعمت الله فاضلی
مترجم
قطع وزیری
نوع جلد شمیز
کلیات کتاب

 

نام کتاب شهر کودکانه  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ناشر تیسا
مولف پیمان ضیایی ، مونا واله
مترجم
قطع وزیری
نوع جلد شمیز
کلیات کتاب

 

نام کتاب شهرهای مصرفی  

 

 

 

 

 

 

 

ناشر تیسا
مولف استیون مایلز – مالکوم مایلز
مترجم مرتضی قلیچ – محمدحسن خطیبی بایگی
قطع وزیری
نوع جلد شمیز
کلیات کتاب

 

نام کتاب شهر آرام – شهر استرس زدا  

 

 

 

 

 

 

ناشر تیسا
مولف عباس استاد تقی زاده
مترجم
قطع وزیری
نوع جلد شمیز
کلیات کتاب
نام کتاب راهنمای تحلیل اجتماعی از شهر  

 

ناشر تیسا
مولف رحیم سرور ، مهدی امینی
مترجم
قطع وزیری
نوع جلد شمیز
کلیات کتاب
نام کتاب خانواده و زندگی شهری – نیم رخ شهر ۸  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ناشر تیسا
مولف نعمت الله فاضلی
مترجم
قطع وزیری
نوع جلد شمیز
کلیات کتاب

 

نام کتاب درآمدی بر فضای بی دفاع شهری  

 

 

 

 

 

 

 

 

ناشر تیسا
مولف قلیچ ، عماری
مترجم
قطع وزیری
نوع جلد شمیز
کلیات کتاب
نام کتاب تجربه مدرنیته به روایت فضاهای تجاری شهر تهران  

 

 

 

 

 

 

ناشر تیسا
مولف نرگس آذری
مترجم
قطع وزیری
نوع جلد شمیز
کلیات کتاب
نام کتاب ترافیک و حمل و نقل شهری  

 

 

ناشر تیسا
مولف رحیم سرور ، مهدی امینی
مترجم
قطع وزیری
نوع جلد شمیز
کلیات کتاب