نام کتاب راهنمای تامین منابع مالی شهرداری ها  

ناشر نگارستان اندیشه
مولف ابوالفضل مشکینی – رضا شعبان زاده نمینی – مرضیه خیرخواه
مترجم
قطع وزیری
نوع جلد شمیز
کلیات کتاب تعریف منابع مالی شهرداری و اهداف راهنما ، مسائل مربوط به تأمین مالی شهرداری ها ، چالش ها و روندها ، اصول تأمین مالی شهرداری ، درآمدهای شهرداری ، هزینه های سرمایه ای تأمین مالی ، بودجه ی شهرداری ، گزارش و حسابرسی مالی ، استقراض شهرداری ها و دسترسی به بازار سرمایه ، جمع بندی دیدگاه ها – راهنمای تأمین منابع مالی شهرداری
■ عنوان پایان‌نامه/رساله:
طراحی بخش جنوبی جزیره کیش با رویکرد هویت بخشی و زنده سازی
■ نگارنده:
سیامک رجایی رامشه
■ استاد/اساتید راهنما:
دکتر فرح حبیب
■ دانشگاه:
دانشگاه تهران ، پردیس بین المللی کیش
■ مقطع / رشته:
کارشناسی ارشد / طراحی شهری
■ تاریخ دفاع:
۱۳۹۱
■ کلمات کلیدی:
هویت ؛ زنده سازی
■ مورد پژوهی:
جزیره کیش ، بخش جنوبی
■ عنوان پایان‌نامه/رساله:
باز زنده سازی هویت فرهنگی ماسوله در کالبد مسیر بازارگاهی
■ نگارنده:
سعیده شمس ناتری
■ استاد/اساتید راهنما:
دکتر فرح حبیب
■ دانشگاه:
دانشگاه تهران ، پردیس بین المللی کیش
■ مقطع / رشته:
کارشناسی ارشد / طراحی شهری
■ تاریخ دفاع:
۱۳۹۱
■ کلمات کلیدی:
هویت ؛ کالبدی
■ مورد پژوهی:
ماسوله
■ عنوان پایان‌نامه/رساله:
بازیابی‌ هویت از دست‌ رفته عرصه‌ های عمومی شهری در بافت‌ های کهن
■ نگارنده:
اطلس میرزایی
■ استاد/اساتید راهنما:
دکتر فریدون قریب
■ دانشگاه:
دانشگاه تهران ، پردیس البرز
■ مقطع / رشته:
کارشناسی ارشد / طراحی شهری
■ تاریخ دفاع:
۱۳۹۵
■ کلمات کلیدی:
هویت ؛ عرصه عمومی
■ مورد پژوهی:
■ عنوان پایان‌نامه/رساله:
تحلیل مرز پیرامون شهرها و تدوین راهکار برنامه ‌ریزی در راستای هویتی و کالبدی آن
■ نگارنده:
فرید عابد
■ استاد/اساتید راهنما:
دکتر حمیدرضا پارسی
■ دانشگاه:
دانشگاه تهران ، پردیس بین المللی کیش
■ مقطع / رشته:
کارشناسی ارشد / برنامه ریزی شهری و منطقه ای
■ تاریخ دفاع:
۱۳۹۲
■ کلمات کلیدی:
هویت ؛ کالبدی
■ مورد پژوهی:
تهران ، کوی فراز
■ عنوان پایان‌نامه/رساله:
شناخت و بررسی هویت متکثر خیابان سی تیر و ارتقاء کیفیت محیط خیابان
■ نگارنده:
احمد مسجد جامعی
■ استاد/اساتید راهنما:
دکتر مجتبی رفیعیان
■ دانشگاه:
دانشگاه تهران ، پردیس البرز
■ مقطع / رشته:
کارشناسی ارشد / برنامه ریزی شهری
■ تاریخ دفاع:
۱۳۹۳
■ کلمات کلیدی:
هویت
■ مورد پژوهی:
تهران ، خیابان سی تیر
■ عنوان پایان‌نامه/رساله:
بررسی و تبیین الگوی مدیریت «نوسازی خودانگیخته» در بافتهای فرسوده شهری
■ نگارنده:
طوفان جعفری
■ استاد/اساتید راهنما:
دکتر مجتبی رفیعیان
■ دانشگاه:
دانشگاه تربیت مدرس
■ مقطع / رشته:
کارشناسی ارشد / برنامه ریزی شهری و منطقه ای
■ تاریخ دفاع:
۱۳۹۱
■ کلمات کلیدی:
نوسازی ؛ بافت فرسوده
■ مورد پژوهی:
تهران ، منطقه ۱۱
■ عنوان پایان‌نامه/رساله:
امکان سنجی توسعه درونی (کالبدی_فضایی) شهر قم با تاکید بر ظرفیت های بافت فرسوده بخش مرکزی
■ نگارنده:
نفیسه زاهد
■ استاد/اساتید راهنما:
دکتر علی اکبر تقوائی
■ دانشگاه:
دانشگاه تربیت مدرس
■ مقطع / رشته:
کارشناسی ارشد
■ تاریخ دفاع:
۱۳۹۴
■ کلمات کلیدی:
نوسازی ؛ کالبدی ؛ بافت فرسوده
■ مورد پژوهی:
قم
■ عنوان پایان‌نامه/رساله:
ارزیابی اثرات حاصل از بازآفرینی محدوده چشمه علی شهر ری (تهران) بر افزایش پایداری شهری
■ نگارنده:
رضا عباسی
■ استاد/اساتید راهنما:
دکتر مجتبی رفیعیان
■ دانشگاه:
دانشگاه تربیت مدرس
■ مقطع / رشته:
کارشناسی ارشد / برنامه ریزی شهری
■ تاریخ دفاع:
۱۳۹۵
■ کلمات کلیدی:
نوسازی ؛ بازآفرینی
■ مورد پژوهی:
تهران ، چشمه علی شهر ری
■ عنوان پایان‌نامه/رساله:
ارزیابی تاثیرات پروژه های محرک توسعه بر ارتقاء کیفیت محیط های شهری
■ نگارنده:
وحید کشت کار
■ استاد/اساتید راهنما:
دکتر علی اکبر تقوائی
■ دانشگاه:
دانشگاه تربیت مدرس
■ مقطع / رشته:
کارشناسی ارشد
■ تاریخ دفاع:
۱۳۹۵
■ کلمات کلیدی:
نوسازی
■ مورد پژوهی:
تهران ، محله عودلاجان