■ عنوان پایان‌نامه/رساله:
طراحی بخش جنوبی جزیره کیش با رویکرد هویت بخشی و زنده سازی
■ نگارنده:
سیامک رجایی رامشه
■ استاد/اساتید راهنما:
دکتر فرح حبیب
■ دانشگاه:
دانشگاه تهران ، پردیس بین المللی کیش
■ مقطع / رشته:
کارشناسی ارشد / طراحی شهری
■ تاریخ دفاع:
۱۳۹۱
■ کلمات کلیدی:
هویت ؛ زنده سازی
■ مورد پژوهی:
جزیره کیش ، بخش جنوبی
■ عنوان پایان‌نامه/رساله:
باز زنده سازی هویت فرهنگی ماسوله در کالبد مسیر بازارگاهی
■ نگارنده:
سعیده شمس ناتری
■ استاد/اساتید راهنما:
دکتر فرح حبیب
■ دانشگاه:
دانشگاه تهران ، پردیس بین المللی کیش
■ مقطع / رشته:
کارشناسی ارشد / طراحی شهری
■ تاریخ دفاع:
۱۳۹۱
■ کلمات کلیدی:
هویت ؛ کالبدی
■ مورد پژوهی:
ماسوله
■ عنوان پایان‌نامه/رساله:
بازیابی‌ هویت از دست‌ رفته عرصه‌ های عمومی شهری در بافت‌ های کهن
■ نگارنده:
اطلس میرزایی
■ استاد/اساتید راهنما:
دکتر فریدون قریب
■ دانشگاه:
دانشگاه تهران ، پردیس البرز
■ مقطع / رشته:
کارشناسی ارشد / طراحی شهری
■ تاریخ دفاع:
۱۳۹۵
■ کلمات کلیدی:
هویت ؛ عرصه عمومی
■ مورد پژوهی:
■ عنوان پایان‌نامه/رساله:
بازآفرینی الگوهای بومی در بهسازی و نوسازی بافت فرسوده
■ نگارنده:
گلشن عزیزالهی
■ استاد/اساتید راهنما:
دکتر سید حسین بحرینی
■ دانشگاه:
دانشگاه تهران ، پردیس هنرهای زیبا
■ مقطع / رشته:
کارشناسی ارشد / طراحی شهری
■ تاریخ دفاع:
۱۳۹۲
■ کلمات کلیدی:
نوسازی ؛ بازآفرینی ؛ بهسازی ؛ بافت فرسوده
■ مورد پژوهی:
تهران ، عودلاجان میانی 
■ عنوان پایان‌نامه/رساله:
بازآفرینی ساخت اصلی محله با هدف افزایش خوانایی
■ نگارنده:
صدف غفاری
■ استاد/اساتید راهنما:
دکتر بهناز امین زاده
■ دانشگاه:
دانشگاه تهران ، پردیس بین المللی کیش
■ مقطع / رشته:
کارشناسی ارشد / طراحی شهری
■ تاریخ دفاع:
۱۳۹۲
■ کلمات کلیدی:
نوسازی ؛ بازآفرینی ؛ خوانایی ؛ محله
■ مورد پژوهی:
تهران ، محله تجریش
■ عنوان پایان‌نامه/رساله:
بازآفرینی شهری در سایت های صنعتی متروکه
■ نگارنده:
آرزو خامسی
■ استاد/اساتید راهنما:
مهندس احمد سعیدنیا
■ دانشگاه:
دانشگاه تهران ، پردیس البرز
■ مقطع / رشته:
کارشناسی ارشد / طراحی شهری
■ تاریخ دفاع:
۱۳۹۴
■ کلمات کلیدی:
نوسازی ؛ بازآفرینی
■ مورد پژوهی:
تهران ، اراضی صنعتی منطقه ۱۶
■ عنوان پایان‌نامه/رساله:
ارتقای کیفت‌‌ها‌ی فضایی مراکز فرسوده شهری با تأکید بر طرح ‌‌ها‌ی محرک توسعه
■ نگارنده:
علیرضا رضایی سلطان آبادی
■ استاد/اساتید راهنما:
دکتر گلناز تاجبخش
■ دانشگاه:
دانشگاه تهران ، پردیس البرز
■ مقطع / رشته:
کارشناسی ارشد / طراحی شهری
■ تاریخ دفاع:
۱۳۹۵
■ کلمات کلیدی:
نوسازی ؛ بافت فرسوده
■ مورد پژوهی:
تهران ، بخش جنوبی بازار تهران در مجاورت خیابان مولوی
■ عنوان پایان‌نامه/رساله:
بازآفرینی بافت قدیمی و فرسوده شهری
■ نگارنده:
آرمان جلیلی
■ استاد/اساتید راهنما:
دکتر علی اصغر رواسی ، دکتر سیروس چوبینه
■ دانشگاه:
دانشگاه تهران ، پردیس البرز
■ مقطع / رشته:
کارشناسی ارشد / طراحی شهری
■ تاریخ دفاع:
۱۳۹۷
■ کلمات کلیدی:
نوسازی ؛ بازآفرینی ؛ بافت فرسوده
■ مورد پژوهی:
اردبیل ، خیابان آیت الله کاشانی
■ عنوان پایان‌نامه/رساله:
راهنمای تهیه طرح جامع نورپردازی شهری
■ نگارنده:
سارا سعیدی
■ استاد/اساتید راهنما:
دکتر جهانشاه پاکزاد
■ دانشگاه:
دانشگاه شهید بهشتی
■ مقطع / رشته:
کارشناسی ارشد / طراحی شهری
■ تاریخ دفاع:
۱۳۹۳
■ کلمات کلیدی:
نورپردازی
■ مورد پژوهی:
همدان ، بافت مرکزی
■ عنوان پایان‌نامه/رساله:
تحلیل فضای شهری با رویکرد نوشهرگرایی
■ نگارنده:
پری ناز خزاغی
■ استاد/اساتید راهنما:
دکتر فرشاد نوریان
■ دانشگاه:
دانشگاه شهید بهشتی
■ مقطع / رشته:
کارشناسی ارشد / طراحی شهری
■ تاریخ دفاع:
۱۳۹۶
■ کلمات کلیدی:
نوشهرگرایی
■ مورد پژوهی:
تهران ، پیاده راه ۱۷ شهریور ، حدفاصل میدان امام حسین(ع) و میدان شهدا