نام کتاب راهنمای تامین منابع مالی شهرداری ها  

ناشر نگارستان اندیشه
مولف ابوالفضل مشکینی – رضا شعبان زاده نمینی – مرضیه خیرخواه
مترجم
قطع وزیری
نوع جلد شمیز
کلیات کتاب تعریف منابع مالی شهرداری و اهداف راهنما ، مسائل مربوط به تأمین مالی شهرداری ها ، چالش ها و روندها ، اصول تأمین مالی شهرداری ، درآمدهای شهرداری ، هزینه های سرمایه ای تأمین مالی ، بودجه ی شهرداری ، گزارش و حسابرسی مالی ، استقراض شهرداری ها و دسترسی به بازار سرمایه ، جمع بندی دیدگاه ها – راهنمای تأمین منابع مالی شهرداری
■ عنوان پایان‌نامه/رساله:
بررسی تطبیقی نظام مدیریت شهری کنونی با رویکرد حکمروایی خوب شهری
■ نگارنده:
مریم براتی
■ استاد/اساتید راهنما:
دکتر مصطفی عباس زادگان
■ دانشگاه:
دانشگاه علم و صنعت
■ مقطع / رشته:
کارشناسی ارشد
■ تاریخ دفاع:
۱۳۹۰
■ کلمات کلیدی:
مدیریت و حکم روایی
■ مورد پژوهی:
ارومیه

 

■ عنوان پایان‌نامه/رساله:
ارزیابی نقش شهرداری ها در تحقق طرحهای جامع شهری
■ نگارنده:
صمد هاشملو
■ استاد/اساتید راهنما:
دکتر اسماعیل شیعه
■ دانشگاه:
دانشگاه علم و صنعت
■ مقطع / رشته:
کارشناسی ارشد
■ تاریخ دفاع:
۱۳۹۱
■ کلمات کلیدی:
مدیریت و حکم روایی
■ مورد پژوهی:
زنجان
■ عنوان پایان‌نامه/رساله:
ارزیابی تشکیل و عملکرد شهرداری ویژه منطقه مهر بجنورد
■ نگارنده:
عطیه محمودی مظفر
■ استاد/اساتید راهنما:
دکتر فرشاد نوریان ، دکتر غلامرضا کاظمیان
■ دانشگاه:
دانشگاه تهران ، پردیس هنرهای زیبا
■ مقطع / رشته:
کارشناسی ارشد / مدیریت شهری
■ تاریخ دفاع:
۱۳۹۳
■ کلمات کلیدی:
مدیریت و حکم روایی
■ مورد پژوهی:
بجنورد ، منطقه مهر
■ عنوان پایان‌نامه/رساله:
مدیریت پروژه‌های شهری با رویکرد مدیریت سبد پروژه
■ نگارنده:
حمید فصیحی
■ استاد/اساتید راهنما:
دکتر اسفندیار زبردست ، دکتر مجید پرچمی جلال
■ دانشگاه:
دانشگاه تهران ، پردیس هنرهای زیبا
■ مقطع / رشته:
کارشناسی ارشد / مدیریت شهری
■ تاریخ دفاع:
۱۳۹۵
■ کلمات کلیدی:
مدیریت و حکم روایی ؛ کلانشهر
■ مورد پژوهی:
تهران
■ عنوان پایان‌نامه/رساله:
ارزیابی و ارائه راهکارهای بهبود عملکرد مدیریت شهری تهران در حوزه هنرعمومی با استفاده از رویکرد حکمروایی شهری
■ نگارنده:
سمیرا هاشمی نعمت آبادی
■ استاد/اساتید راهنما:
دکتر غلامرضا کاظمیان ، دکتر میثم بصیرت
■ دانشگاه:
دانشگاه تهران ، پردیس هنرهای زیبا
■ مقطع / رشته:
کارشناسی ارشد / مدیریت شهری
■ تاریخ دفاع:
۱۳۹۶
■ کلمات کلیدی:
مدیریت و حکم روایی
■ مورد پژوهی:
تهران
■ عنوان پایان‌نامه/رساله:
بررسی تاثیر مدیریت ارتباط با شهروند بر مشارکت عمومی شهروندان با نقش میانجی گری اعتماد عمومی
■ نگارنده:
مهیار شرافت ناصری
■ استاد/اساتید راهنما:
دکتر غلامرضا طالقانی
■ دانشگاه:
دانشگاه تهران ، دانشکده مدیریت
■ مقطع / رشته:
کارشناسی ارشد / مدیریت شهری
■ تاریخ دفاع:
۱۳۹۷
■ کلمات کلیدی:
مدیریت و حکم روایی ؛ مشارکت
■ مورد پژوهی:
تهران ، منطقه ۲۲
■ عنوان پایان‌نامه/رساله:
مدیریت یکپارچه شهری منطقه ۳ شهرداری تهران بر اساس سیستم های اطلاعات مدیریت
■ نگارنده:
سامان اسلامی
■ استاد/اساتید راهنما:
دکتر غلامرضا طالقانی
■ دانشگاه:
دانشگاه تهران ، دانشکده مدیریت
■ مقطع / رشته:
کارشناسی ارشد / مدیریت شهری
■ تاریخ دفاع:
۱۳۹۷
■ کلمات کلیدی:
مدیریت و حکم روایی
■ مورد پژوهی:
تهران ، منطقه ۳
■ عنوان پایان‌نامه/رساله:
طراحی نظام مدیریت یکپارچه ی نوسازی شهری و ارائه ی راهکارهای استقرار آن
■ نگارنده:
محمدرضا میرزایی
■ استاد/اساتید راهنما:
دکتر اسفندیار زبردست
■ دانشگاه:
دانشگاه تهران ، پردیس هنرهای زیبا
■ مقطع / رشته:
کارشناسی ارشد / مدیریت شهری
■ تاریخ دفاع:
۱۳۹۷
■ کلمات کلیدی:
مدیریت و حکم روایی ؛ نوسازی
■ مورد پژوهی:
تهران ، منطقه ۱۰

 

■ عنوان پایان‌نامه/رساله:
شناسایی دلایل و پیامد های انتصابات گسترده سیاسی در سازمان
■ نگارنده:
محمد علوی نژاد
■ استاد/اساتید راهنما:
دکتر عباس نرگسیان
■ دانشگاه:
دانشگاه تهران ، پردیس البرز
■ مقطع / رشته:
کارشناسی ارشد / مدیریت شهری
■ تاریخ دفاع:
۱۳۹۷
■ کلمات کلیدی:
مدیریت و حکم روایی
■ مورد پژوهی:
تهران