عنوان پایان‌نامه/رساله:

تحلیلی بر نقش امنیت تصرف در ساماندهی سکونتگاه های غیر رسمی و ارائه راهکارهای برنامه ریزی برای ارتقای آن

نگارنده:

بهمن احمدی

استاد/اساتید راهنما:

دکتر منوچهر طبیبیان

دانشگاه:

دانشگاه تهران ، پردیس هنرهای زیبا

مقطع / رشته:

کارشناسی ارشد / برنامه ریزی شهری و منطقه ای

تاریخ دفاع:

۱۳۹۲

کلمات کلیدی:

امنیت ؛ توانمندسازی ؛ محله ؛ سکونتگاه های غیر رسمی

مورد پژوهی:

ارومیه ، محله کشتارگاه

عنوان پایان‌نامه/رساله:

برنامه ریزی برای ارتقاء امنیت زنان در بوستان های شهری

نگارنده:

پریسا چنگیزی

استاد/اساتید راهنما:

دکتر زهرا اهری

دانشگاه:

دانشگاه تهران ، پردیس هنرهای زیبا

مقطع / رشته:

کارشناسی ارشد / برنامه ریزی شهری و منطقه ای

تاریخ دفاع:

۱۳۹۲

کلمات کلیدی:

امنیت ؛ زنان

مورد پژوهی:

تهران ، بوستان ولایت و مجموعه شهربانو

عنوان پایان‌نامه/رساله:

برنامه ریزی فضایی محلی با هدف دست یابی به امنیت در توسعه های جدید

نگارنده:

سیده گل نوش جوریمی

استاد/اساتید راهنما:

دانشگاه:

دانشگاه شهید بهشتی

مقطع / رشته:

کارشناسی ارشد / برنامه ریزی شهری و منطقه ای

تاریخ دفاع:

۱۳۹۳

کلمات کلیدی:

امنیت ؛ محله

مورد پژوهی:

تهران ، منطقه ۲۲

عنوان پایان‌نامه/رساله:

برنامه ریزی توده و فضا برای کاهش آسیب پذیری ناشی از زلزله

نگارنده:

سیده معصومه علایی

استاد/اساتید راهنما:

دکتر محمد مهدی عزیزی

دانشگاه:

دانشگاه تهران ، پردیس ارس

مقطع / رشته:

کارشناسی ارشد / برنامه ریزی شهری

تاریخ دفاع:

۱۳۹۳

کلمات کلیدی:

امنیت ؛ توسعه پایدار و محیط زیست ؛ محله ؛ توده و فضا

مورد پژوهی:

تهران ، کوی نصر (گیشا)

عنوان پایان‌نامه/رساله:

بررسی نقش امنیت تصرف در ارتقای مساکن کالبدی مساکن در سکونتگاه ‌های غیررسمی شهر ارومیه

نگارنده:

طیبه عزیزی

استاد/اساتید راهنما:

دکتر کرامت اله زیاری ، دکتر لیلا رحیمی

دانشگاه:

دانشگاه تهران ، پردیس ارس

مقطع / رشته:

کارشناسی ارشد / برنامه ریزی شهری

تاریخ دفاع:

۱۳۹۵

کلمات کلیدی:

امنیت ؛ توانمندسازی ؛ سکونتگاه های غیر رسمی ؛ کالبدی

مورد پژوهی:

ارومیه ، محله های وکیل آباد و اسلام آباد ۲

عنوان پایان‌نامه/رساله:

ایمن سازی فضاهای بی ‌دفاع شهری

نگارنده:

حسین فرهادی خواه

استاد/اساتید راهنما:

دکتر کرامت اله زیاری

دانشگاه:

دانشگاه تهران ، دانشکده جغرافیا

مقطع / رشته:

کارشناسی ارشد / جغرافیا و برنامه ریزی شهری

تاریخ دفاع:

۱۳۹۵

کلمات کلیدی:

امنیت ؛ فضای بی دفاع شهری

مورد پژوهی:

تهران ، محله شهید هرندی

عنوان پایان‌نامه/رساله:

تحلیل چالش ‌ها و تدوین چارچوب تصمیم‌گیری اخلاقی مدیران شهری در طرح‌ های توسعه شهری

نگارنده:

مهدی حسینی دهاقانی

استاد/اساتید راهنما:

دکتر سید حسین بحرینی

دانشگاه:

دانشگاه تهران ، پردیس هنرهای زیبا

مقطع / رشته:

کارشناسی ارشد / مدیریت شهری

تاریخ دفاع:

۱۳۹۵

کلمات کلیدی:

اخلاق ؛ طرح ها ؛ مدیریت و حکمروایی ؛ توسعه شهری

مورد پژوهی:

تهران ، طرح جامع اراضی عباس‌آباد

عنوان پایان‌نامه/رساله:

طراحی فضاهای شهری در نواحی گرم و خشک با تأکید بر شبیه سازی رایانه ای کیفیت آسایش حرارتی

نگارنده:

نرگس احمدی پورکلهرودی

استاد/اساتید راهنما:

دکتر محمدرضا پورجعفر

دانشگاه:

دانشگاه تربیت مدرس

مقطع / رشته:

کارشناسی ارشد

تاریخ دفاع:

۱۳۹۱

کلمات کلیدی:

اقتصاد ؛ طراحی شهری ؛ آسایش حرارتی

مورد پژوهی:

کاشان ، پیاده راه طماقچی ها

عنوان پایان‌نامه/رساله:

تبیین ضرورت بازآرایی روابط مالی دولت مرکزی و شهرداری ها در ایران

نگارنده:

مصطفی نیکزاد ولیکی

استاد/اساتید راهنما:

دکتر فرشاد نوریان ، دکتر میثم بصیرت

دانشگاه:

دانشگاه تهران ، پردیس هنرهای زیبا

مقطع / رشته:

کارشناسی ارشد / مدیریت شهری

تاریخ دفاع:

۱۳۹۵

کلمات کلیدی:

اقتصاد ؛ مدیریت و حکمروایی

مورد پژوهی:

تهران

عنوان پایان‌نامه/رساله:

تحلیل تاثیر ساز و کارهای تأمین مالی ابر پروژه تونل نیایش و بزرگراه طبقاتی صدر بر پایداری توسعه شهری و ارائه برنامه مدیریتی

نگارنده:

علی زارعی

استاد/اساتید راهنما:

دکتر میثم بصیرت

دانشگاه:

دانشگاه تهران ، پردیس هنرهای زیبا

مقطع / رشته:

کارشناسی ارشد / مدیریت شهری

تاریخ دفاع:

۱۳۹۶

کلمات کلیدی:

اقتصاد ؛ مدیریت و حکمروایی ؛ توسعه پایدار

مورد پژوهی:

تهران ، تونل نیایش و بزرگراه طبقاتی صدر