■ عنوان پایان‌نامه/رساله:
تأثیر تجربه محیط به پیاده روی ساکنان در یک بسته ایرانی
■ نگارنده:
سارا دادپور
■ استاد/اساتید راهنما:
■ دانشگاه:
دانشگاه شهید بهشتی
■ مقطع / رشته:
دکترا / طراحی شهری
■ تاریخ دفاع:
۱۳۹۵
■ کلمات کلیدی:
پیاده راه
■ مورد پژوهی:
■ عنوان پایان‌نامه/رساله:
راهنمای طراحی عرصه های همگانی محلات با رویکرد پیاده مداری
■ نگارنده:
عادل رسولی هاشم آباد
■ استاد/اساتید راهنما:
■ دانشگاه:
دانشگاه شهید بهشتی
■ مقطع / رشته:
کارشناسی ارشد / طراحی شهری
■ تاریخ دفاع:
۱۳۹۲
■ کلمات کلیدی:
پیاده راه ؛ عرصه همگانی ؛ محله
■ مورد پژوهی:
■ عنوان پایان‌نامه/رساله:
راهنمای ارزیابی آثار طراحی شهری پیاده راه سازی خیابان ها
■ نگارنده:
المیرا نصری رودسری
■ استاد/اساتید راهنما:
دکتر کوروش گلکار ، دکتر عباس شعیبی
■ دانشگاه:
دانشگاه شهید بهشتی
■ مقطع / رشته:
کارشناسی ارشد / طراحی شهری
■ تاریخ دفاع:
۱۳۹۳
■ کلمات کلیدی:
پیاده راه ؛ طراحی شهری
■ مورد پژوهی:
■ عنوان پایان‌نامه/رساله:
چارچوب طراحی شهری محله چیذر معطوف به پیاده مداری
■ نگارنده:
غزل ابراهیمی راد
■ استاد/اساتید راهنما:
دکتر مرجان سادات نعمتی مهر ، دکتر علی غفاری
■ دانشگاه:
دانشگاه شهید بهشتی
■ مقطع / رشته:
کارشناسی ارشد / طراحی شهری
■ تاریخ دفاع:
۱۳۹۴
■ کلمات کلیدی:
پیاده راه ؛ طراحی شهری ؛ محله
■ مورد پژوهی:
تهران ، محله چیذر

 

■ عنوان پایان‌نامه/رساله:
راهنمای طراحی مصلی شهری معطوف به قدم زنی تندیس (پرسه زنی)
■ نگارنده:
سارا اسدی
■ استاد/اساتید راهنما:
■ دانشگاه:
دانشگاه شهید بهشتی
■ مقطع / رشته:
کارشناسی ارشد / طراحی شهری
■ تاریخ دفاع:
۱۳۹۵
■ کلمات کلیدی:
پیاده راه ؛ طراحی شهری
■ مورد پژوهی:
تهران ، خیابان انقلاب حد فاصل میدان انقلاب تا چهار راه ولیعصر
■ عنوان پایان‌نامه/رساله:
بررسی تاثیر فرم شهر بر میزان پیاده ‌روی و سطح سلامت ساکنین و تدوین الگوی توسعه مناسب برای سکونتگاه‌ های جدید
■ نگارنده:
حسین خسروی
■ استاد/اساتید راهنما:
دکتر سید حسین بحرینی
■ دانشگاه:
دانشگاه تهران ، پردیس هنرهای زیبا
■ مقطع / رشته:
کارشناسی ارشد / طراحی شهری
■ تاریخ دفاع:
۱۳۹۰
■ کلمات کلیدی:
پیاده راه ؛ شهر جدید ؛ شهر سالم ؛ فرم شهر ؛ سکونتگاه های جدید
■ مورد پژوهی:
شهر جدید هشتگرد 
■ عنوان پایان‌نامه/رساله:
ارتقای کیفیت حرکت پیاده در فضا های شهری
■ نگارنده:
علی شهابی نژاد
■ استاد/اساتید راهنما:
دکتر بهناز امین زاده
■ دانشگاه:
دانشگاه تهران ، پردیس هنرهای زیبا
■ مقطع / رشته:
کارشناسی ارشد / طراحی شهری
■ تاریخ دفاع:
۱۳۹۰
■ کلمات کلیدی:
پیاده راه ؛ فضای شهری
■ مورد پژوهی:
اصفهان ، میدان نقش جهان   
■ عنوان پایان‌نامه/رساله:
ارتقا هویت تاریخی _ فرهنگی مجموعه زندیه شیراز از طریق طراحی شبکه پیاده راه شهری
■ نگارنده:
صدف بیژن
■ استاد/اساتید راهنما:
دکتر حسنعلی لقایی
■ دانشگاه:
دانشگاه تهران ، پردیس بین المللی کیش
■ مقطع / رشته:
کارشناسی ارشد / طراحی شهری
■ تاریخ دفاع:
۱۳۹۱
■ کلمات کلیدی:
پیاده راه ؛ طراحی شهری ؛ هویت
■ مورد پژوهی:
شیراز ، مجموعه زندیه
■ عنوان پایان‌نامه/رساله:
طراحی شبکه پیاده راه های اکولوژیک پایدار
■ نگارنده:
امیر رضا سودبخش
■ استاد/اساتید راهنما:
دکتر عبدالهادی دانشپور
■ دانشگاه:
دانشگاه تهران ، پردیس بین المللی کیش
■ مقطع / رشته:
کارشناسی ارشد / طراحی شهری
■ تاریخ دفاع:
۱۳۹۱
■ کلمات کلیدی:
پیاده راه
■ مورد پژوهی:
کیش ، محور پیاده حد فاصل مرکز تجاری تا بازار پردیس
■ عنوان پایان‌نامه/رساله:
بررسی ارتباط اصول طراحی شهری پیاده محور وارتقاء کیفیت فضای شهری و ارائه طرح مرتبط در شهر عسلویه
■ نگارنده:
مریم گرگپور
■ استاد/اساتید راهنما:
دکتر فرشاد نوریان
■ دانشگاه:
دانشگاه تهران ، پردیس هنرهای زیبا
■ مقطع / رشته:
کارشناسی ارشد / طراحی شهری
■ تاریخ دفاع:
۱۳۹۱
■ کلمات کلیدی:
پیاده راه ؛ طراحی شهری ؛ فضای شهری
■ مورد پژوهی:
عسلویه