نام کتاب رقابت پذیری شهری  

ناشر آراد
مولف بهروز نصیری ، سید جمال الدین صمصام شریعت ، حافظ مهدنژاد
مترجم
قطع وزیری
نوع جلد شمیز
کلیات کتاب رقابت پذیری ، تعاریف ، مفاهیم و ویژگی ها ، چه چیزی شهرها را رقابتی می سازد؟ (مروری بر نظریات و تجربیات بین المللی) ، چه چیزی رقابت پذیری شهرها را بهبود می بخشد؟ اقدامات و سیاست های محلی برای نوآوری – رقابت پذیری شهری
نام کتاب ساختمان های با ارزش تهران – با ارزش گذاری تجاری مسکونی و عمومی  

ناشر سازمان زیبا سازی شهر تهران
مولف سید محمد هادی ایازی
مترجم
قطع رحلی
نوع جلد شمیز
کلیات کتاب
نام کتاب قدرت و حکمروایی شهری  

ناشر دانشگاه بهشتی
مولف جمیله توکلی نیا ، محمد کاظم شمس پویا
مترجم
قطع وزیری
نوع جلد قدرت ، حاکمیت ، قدرت شهری ، حکمروایی شهری ، حکمروایی اجتماع محلی – قدرت و حکمروایی شهری
کلیات کتاب  
نام کتاب پاریس چگونه پاریس شد؟  

ناشر آرمانشهر
مولف ژوان دژون
مترجم جهانشاه پاکزاد – سروش معصوم زاده
قطع وزیری
نوع جلد شمیز
کلیات کتاب ۱ : پلی که از آن ره ، پاریس به شهری مدرن تبدیل گشت : پون نف ۲ : پرتوی شهر نور : میدان ووژ ۳ : جزیره جادویی : جزیره سن لویی ۴ : شهر در دوران شورش : شورش حق طلبی (فروند ) ۵ : شهر گشاده رو : بولوارها ، پارک ها و خیابان های پاریس ۶ : شهر سرعت و نور : خدماتی که موجب دگرگونی شهری گشت ۷ : شهری به مثابه پایتخت مد ۸ : شهری با سرمایه و ثروت نو ۹ : شهر تعزل ، شعر و احساس – پاریس چگونه پاریس شد ؟ فرایند آفرینش یک شهر مدرن
نام کتاب مجموعه قوانین و مقررات شهرسازی و معماری ایران کتاب اول قوانین فراکالبدی  

 

ناشر شهیدی
مولف مسعود اسدی محل چالی
مترجم
قطع وزیری
نوع جلد شمیز
کلیات کتاب

 

نام کتاب مجموعه قوانین و مقررات شهرسازی و معماری ایران کتاب دوم قوانین کالبدی  

ناشر شهیدی
مولف مسعود اسدی محل چالی
مترجم
قطع وزیری
نوع جلد شمیز
کلیات کتاب
نام کتاب مفاهیم پایه در روان شناسی محیطی  

ناشر فکر نو
مولف لیندا اشتگ ، اگنس ون دن برگ ، جودی دگروت
مترجم سپیده برزگر ، آناهیتا شهپری
قطع وزیری
نوع جلد شمیز
کلیات کتاب ۱ : روان شناسی محیطی : پیشینه ، چشم اندازها و روش ها

بخش اول : تأثیر روان شناسی محیطی بر رفتار و سلامت انسان ها

۲ : ادراک مخاطرات محیطی ۳ : تنش های محیطی ۴ : زیبایی منظر : ارزیابی بصری و ادراک انسان از منظر ۵ : فواید طبیعت برای سلامتی ۶ : محیطهای ترمیمی ۷ : باورهای ضد و نقیض درباره طبیعت و مناظر طبیعی ۸ : ابعاد انسانی حیات وحش ۹ : ارزیابی محیط مصنوع و رویکردها نسبت به طراحی ساختمان ها با هدف بهبود رفاه و تقویت رفتارهای سالم ۱۰ : کیفیت محیط شهری ۱۱ : محیط و کیفیت زندگی ۱۲ : تأثیر نشانه های محیطی بر رفتارهای هنجاری

بخش دوم : عامل های موثر بر رفتارهای محیطی :

 ۱۳ : سنجش رفتارهای محیطی ۱۴ : ارزش ها و رفتارهای دوستانه با محیط ۱۵ : هنجارهای اجتماعی و رفتارهای دوستانه با محیط ۱۶ : جنبه های عاطفی و نمادین رفتارها در محیط ۱۷ : گره های کور اجتماعی : ابعاد انگیزشی ، فردی و ساختاری موثر ۱۸ : الگوهای توضیح دهنده رفتارهای محیطی ۱۹ : عادت های گذشته ، مانعی برای تغییرات آینده : نقش ضمیر ناخودآگاه در بروز رفتارهای محیطی ۲۰ : روانشناسی محیطی در کشورهای آمریکای لاتین

بخش سوم : تشویق رفتارهای دوستانه با محیط :

۲۱ : راهبردهای مبتنی بر اطلاعات برای پیشبرد رفتارهای دوستانه با محیط : تغییر دانش ، آگاهی و نگرش ها ۲۲ : ترویج رفتارهای دوستانه با محیط از طریق پاداش و تنبیه ۲۳ : فن آوری مشوق برای ارتقای رفتارهای دوستانه با محیط ۲۴ : پذیرش سیاست های محیطی ۲۵ : فرآیندهای تغییر ۲۶ : شبیه سازی نظام های محیطی و اجتماعی ۲۷ : مسائل محیطی در کشورهای در حال توسعه ۲۸ : نتیجه گیری : گرایش ها و چشم اندازهای آتی در روانشناسی محیطی – مفاهیم پایه در روان شناسی محیطی

نام کتاب شهر  

ناشر علمی و فرهنگی
مولف فیل هوبارد
مترجم افشین خاکباز
قطع رقعی
نوع جلد شمیز
کلیات کتاب نظریه شهری ، مدرن و پسامدرن ، شهر بازنمایی شده ، شهر روزمره ، شهر دور گه ، شهر نامعین ، شهر خلاق – شهر

 

نام کتاب مقدمه ای بر برنامه ریزی عرضه زمین شهری  

ناشر دانشگاه گرگان
مولف جعفر میر کتولی
مترجم
قطع وزیری
نوع جلد شمیز
کلیات کتاب تعاریف و مفاهیم زمین شهری ، رویکردهای نظری تحلیل بازار زمین شهری ، شکل های مالکیت زمین شهری ، بازار عرضه زمین شهری ، سیاست های عرضه زمین شهری ، کاربرد مدل ها و روش های پیش بینی در بازار عرضه و تقاضای زمین شهری ، مالکیت زمین شهری در ایران ، سیاست زمین شهری در ایران – مقدمه ای بر برنامه ریزی عرضه زمین شهری
نام کتاب اطلس کیفیت زندگی شهر تهران
ناشر سازمان فناوری اطلاعات شهرداری تهران
مولف
مترجم
قطع رحلی
نوع جلد گالینگور
کلیات کتاب