نام کتاب تاریخ شهر و شهرنشینی در اروپا  

ناشر آرمانشهر
مولف جهانشاه پاکزاد
مترجم
قطع وزیری
نوع جلد شمیز
کلیات کتاب تمدن یونان ، تمدن روم ، قرون وسطی ، رنسانس ، باروک ، تاریخ شهر و شهرنشینی در اروپا از آغاز تا انقلاب صنعتی

 

 

نام کتاب مجموعه مقالات نظام حکمروایی روستایی  

 

 

ناشر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
مولف محسن سرتیپی پور
مترجم
قطع
نوع جلد
کلیات کتاب

 

نام کتاب طراحی شهری جامع خیابان های مناسب زندگی  

ناشر مولف
مولف الیزابت برتن – لین میچل
مترجم الهام ضابطیان طرقی و فاطمه مقیمی
قطع وزیری
نوع جلد شمیز
کلیات کتاب خیابان های مناسب زندگی : چرا ؟ ، خیابان های مناسب زندگی : چگونه ؟ ، خیابان های مناسب زندگی : آینده ؟ – طراحی شهری جامع خیابان های مناسب زندگی
نام کتاب مجموعه مقالات مدیریت بازسازی پس از سانحه و مقاوم سازی  

 

ناشر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
مولف محسن سرتیپی پور
مترجم
قطع
نوع جلد
کلیات کتاب

 

نام کتاب برنامه ریزی توسعه روستایی در ایران  

 

 

 

ناشر قومس
مولف محمدرضا رضوانی
مترجم
قطع وزیری
نوع جلد شمیز
کلیات کتاب ضرورت و اهمیت برنامه ریزی توسعه روستایی در ایران ، سابقه و سیر تحول برنامه ریزی توسعه روستایی در ایران ، مبانی نظری برنامه ریزی توسعه روستایی در ایران ، نظام برنامه ریزی توسعه روستایی در ایران ، بهسازی مسکن روستایی ، بهسازی سکونتگاه های روستایی ، ساماندهی نواحی روستایی ، توسعه صنایع روستایی ، مدیریت توسعه روستایی در ایران ، چشم انداز برنامه ریزی توسعه روستایی در ایران – برنامه ریزی توسعه روستایی در ایران

 

نام کتاب جداره های شهری و نقش آنها در فضای شهری  

 

ناشر انتشارات آرمانشهر
مولف ملک طباطبائی
مترجم
قطع وزیری
نوع جلد شمیز
کلیات کتاب اهداف کالبدی ، اهداف ادراک محیطی و معنایی جداره ، اهداف فعالیت و عملکردی ، اهداف حفاظتی ، اهداف بهره برداری – جداره های شهری و نقش آنها در کیفیت محیط (معیارهای نماسازی در فضای شهری)
نام کتاب نظریه برنامه ریزی دیدگاه های سنتی و جدید  

 

 

ناشر آگه
مولف پرویز اجلالی ، مجتبی رفیعیان ، علی عسگری
مترجم
قطع رقعی
نوع جلد شمیز
کلیات کتاب فصل ۱ : مقدمه ، نظریه چیست ؟ ، نظریه برنامه ریزی چیست ؟

فصل ۲ : نظریه های کلاسیک و تحولات آن ها ، ظهور و سقوط نظریه خردگرا در برنامه ریزی ، رویکرد سیستمی در نظریه برنامه ریزی ، مارکس گرایی و برنامه ریزی

فصل ۳ : نظریه های جدید ، نظریه برنامه ریزی وکالتی ، برنامه ریزی مشارکتی ، نظریه برنامه ریزی ارتباطی ، راست جدید و برنامه ریزی ، نهادگرایی و برنامه ریزی ، پراگماتیسم ، نوپراگماتیسم و برنامه ریزی ، فرهنگ برنامه ریزی و دو مفهوم دیگر

فصل ۴ : نقد و نتیجه گیری ، سه پارادایم برنامه ریزی: نتیجه کتاب – نظریه برنامه ریزی: دیدگاه ها ی سنتی و جدید

 

نام کتاب خودآموزArc GIS 9.3 و مفاهیم پایه gis  

ناشر علم معمار
مولف امید تی تی دژ
مترجم
قطع خشتی بزرگ
نوع جلد
کلیات کتاب
نام کتاب شهرهای سبز  

 

ناشر
مولف علی محمد خورشید دوست
مترجم
قطع وزیری
نوع جلد
کلیات کتاب
نام کتاب طراحی نقشه  

 

ناشر شهرداری
مولف جان کرایگر . دنیس وود
مترجم حسنعلی فرجی
قطع وزیری
نوع جلد
کلیات کتاب