بایگانی برچسب برای: بازنمايي

نام کتاب دیدگاه های نو در سیستم های شهری  

 

ناشر پرهام نقش
مولف محمود شورچه
مترجم
قطع وزیری
نوع جلد شمیز
کلیات کتاب برنامه ریزی و سیستم های فضایی ، سیرتحول در مدل سازی سیستم های شهری ، مروری بر رویکردهای نظری در مدلسازی سیستم های شهری ، شهرها همچون شبکه ای از مفاهیم و بازنمایی ها ، بازخوانش گفتمان اول سیستم های شهری ، بازخوانش گفتمان دوم سیستم های شهری ، ظهور گفتمان سوم سیستم های شهری ، افول رویکرد سیستم ها و ظهور علوم پیچیدگی ، از سیستم شهری ملی تا شبکه شهری جهانی ، انقلاب در سیستم های شهری ، برنامه ریزی سیستم های پیچیده شهری ، طراحی سیستم های پیچیده شهری – دیدگاه های نو در سیستم های شهری