بایگانی برچسب برای: توسعه پایدار

فصلنامه علمی – پژوهشی شهر پایدار
عنوان نشریه شهر پایدار
درجه علمی علمی _ پژوهشی
زمینه تخصصی توسعه پایدار، پایداری شهری
صاحب امتیاز انجمن جغرافیا و برنامه ریزی شهری ایران
تارگاه http://www.jscity.ir/
فصلنامه علمی- پژوهشی برنامه ریزی منطقه ای
عنوان نشریه برنامه ریزی منطقه ای
درجه علمی علمی _ پژوهشی
زمینه تخصصی برنامه ریزی، توسعه پایدار و برنامه ریزی منطقه ای
صاحب امتیاز دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
تارگاه http://jzpm.miau.ac.ir/

 

نام کتاب توسعه مسکن همساز با توسعه پایدار  

 

ناشر دانشگاه تهران
مولف محمدمهدی محمودی
مترجم
قطع وزیری
نوع جلد شمیز
کلیات کتاب
■ عنوان پایان‌نامه/رساله:
بازآفرینی محله با رویکرد اجتماع ‎مبنا در راستای دستیابی به پایداری
■ نگارنده:
آستیاژ ضیائی
■ استاد/اساتید راهنما:
دکتر محمد مهدی عزیزی
■ دانشگاه:
دانشگاه تهران ، پردیس هنرهای زیبا
■ مقطع / رشته:
کارشناسی ارشد / برنامه ریزی شهری و منطقه ای
■ تاریخ دفاع:
۱۳۹۲
■ کلمات کلیدی:
نوسازی ؛ بازآفرینی ؛ محله ؛ توسعه پایدار و محیط زیست
■ مورد پژوهی:
تهران ، محله حسن آباد زرگنده
■ عنوان پایان‌نامه/رساله:
بازآفرینی حس دلبستگی به مکان در بازسازی محلات مسکونی پس از زلزله بم
■ نگارنده:
آزاده لک
■ استاد/اساتید راهنما:
دکتر کورش گلکار ، دکتر علیرضا فلاحی
■ دانشگاه:
دانشگاه شهید بهشتی
■ مقطع / رشته:
کارشناسی ارشد / طراحی شهری
■ تاریخ دفاع:
۱۳۹۶
■ کلمات کلیدی:
محله ؛ توسعه پایدار و محیط زیست ؛ حس مکان ؛ نوسازی ؛ بازآفرینی
■ مورد پژوهی:
بم
■ عنوان پایان‌نامه/رساله:
بازآفرینی محله با رویکرد اجتماع ‎مبنا در راستای دستیابی به پایداری
■ نگارنده:
آستیاژ ضیاعی
■ استاد/اساتید راهنما:
دکتر محمد مهدی عزیزی
■ دانشگاه:
دانشگاه تهران ، پردیس هنرهای زیبا
■ مقطع / رشته:
کارشناسی ارشد / برنامه ریزی شهری و منطقه ای
■ تاریخ دفاع:
۱۳۹۲
■ کلمات کلیدی:
محله ؛ توسعه پایدار و محیط زیست ؛ بازآفرینی
■ مورد پژوهی:
تهران ، محله حسن آباد زرگنده
■ عنوان پایان‌نامه/رساله:
برنامه ریزی توسعه گردشگری پایدار
■ نگارنده:
بهزاد امیری نژاد آشور آبادی
■ استاد/اساتید راهنما:
■ دانشگاه:
دانشگاه شهید بهشتی
■ مقطع / رشته:
کارشناسی ارشد / برنامه ریزی شهری و منطقه ای
■ تاریخ دفاع:
۱۳۹۲
■ کلمات کلیدی:
گردشگری ؛ توسعه پایدار
■ مورد پژوهی:
املش
■ عنوان پایان‌نامه/رساله:
طراحی مجتمع با کاربری مختلط با رویکرد پایداری اقلیمی
■ نگارنده:
محمدابراهیم کهن‌سال
■ استاد/اساتید راهنما:
دکتر سید حسین (ایرج) معینی
■ دانشگاه:
دانشگاه شهید بهشتی
■ مقطع / رشته:
کارشناسی ارشد
■ تاریخ دفاع:
۱۳۹۷
■ کلمات کلیدی:
کاربری ؛ توسعه پایدار و محیط زیست ؛ اقلیم ؛ مجتمع ها و مراکز تجاری
■ مورد پژوهی:
تهران ؛ منطقه ۲
■ عنوان پایان‌نامه/رساله:
بررسی رابطه کاربری زمین شهری و میزان تاب آوری در برابر زلزله و ارائه راهکارها در زمینه برنامه ریزی شهری
■ نگارنده:
فاطمه شریف نیا
■ استاد/اساتید راهنما:
دکتر اسفندیار زبردست
■ دانشگاه:
دانشگاه تهران ، پردیس بین المللی کیش
■ مقطع / رشته:
کارشناسی ارشد / برنامه ریزی شهری و منطقه ای
■ تاریخ دفاع:
۱۳۹۱
■ کلمات کلیدی:
کاربری ؛ توسعه پایدار و محیط زیست
■ مورد پژوهی:
تهران ، منطقه ۱۰
■ عنوان پایان‌نامه/رساله:
نقش طراحی شهری درفرآیند باز آفرینی بافت های تاریخی در چهارچوب سیاست توسعه پایدار اجتماعی
■ نگارنده:
آرزو مومنیان نجار
■ استاد/اساتید راهنما:
دکتر محمود نصیری انصاری
■ دانشگاه:
دانشگاه تربیت مدرس
■ مقطع / رشته:
کارشناسی ارشد
■ تاریخ دفاع:
۱۳۹۰
■ کلمات کلیدی:
فرهنگی و اجتماعی ؛ میراث ؛ سیاست ؛ توسعه پایدار و محیط زیست ؛ بازآفرینی
■ مورد پژوهی: