بایگانی برچسب برای: جغرافيا

نام کتاب جغرافیا و سامانه اطلاعات جغرافیایی  

ناشر آذر کلک
مولف
مترجم سمیه قزلباش ، محسن کلانتری
قطع رقعی
نوع جلد شمیز
کلیات کتاب سامانه ی اطلاعات جغرافیایی چیست ؟ ، درک فضایی ، عامل پیوند دهنده ی ما ، اکتشافات در عصر زمین رقومی شده ، پویایی شناسی سامانه های اطلاعات جغرافیایی : شناخت ماهیت پویای دنیای هستی ، زندگی در میان شبکه های دانش ، انتظار مورخان از سامانه ی اطلاعات جغرافیایی ، هویت یابی دوباره ی علم جغرافیا ، تأملی دوباره بر آموزش سامانه های اطلاعا جغرافیایی ، طبیعت ، شبکه های انسانی و جایگاه سامانه های اطلاعات جغرافیایی ، انسان ، طبیعت : شبکه ی انسانی ، انسان ، طبیعت : شبکه ی طبیعی – چندگفتار پیرامون جغرافیا و سامانه اطلاعات جغرافیای gis
نام کتاب مجموعه مباحث – جغرافیا  

ناشر شهیدی
مولف محمدتقی رهنمایی
مترجم
قطع وزیری
نوع جلد شمیز
کلیات کتاب کلیات ، مختصات جغرافیایی ، موقعیت جغرافیایی ، حدود جغرافیایی ، پیکربندی و ساختمان زمین شناسی ، مطالعات توپوگرافیک ، مطالعات آب و هوایی ، منابع آب ، خاک و پوشش گیاهی ، درآمدی به منظر شهری – مجموعه مباحث و روشهای شهرسازی : جغرافیا

 

نام کتاب بهسازی و نوسازی شهری  

ناشر دانشگاه تهران
مولف علی شماعی و احمد پوراحمد
مترجم
قطع وزیری
نوع جلد شمیز
کلیات کتاب جغرافیا و بهسازی و نوسازی شهر ، تعاریف و مفاهیم ، مسائل و مشکلات بافت های قدیم شهری ، مکاتب بهسازی و نوسازی شهری ، سیری در اندیشه های بهسازی و نوسازی شهری ، سوابق جهانی بهسازی و نوسازی شهری ، بهسازی و نوسازی شهری در ایران – بهسازی و نوسازی شهری از دیدگاه علم جغرافیا
نام کتاب فوکو ، فضا و برنامه ریزی  

ناشر پرهام نقش
مولف محمود شورچه
مترجم
قطع وزیری
نوع جلد شمیز
کلیات کتاب فوکو و جغرافیا ، فوکو و تاریخ ، فضای نظم ، فضای انظباطی ، فضای سراسربین ، هتروتوپیا : از دیگر فضاها ،فضاهای مراقبت و کنترل مجازی ، زیست – سیاست و حکمروایی ، عقلانیت فضای انظباطی و برنامه ریزی ، فوکو به روایت هاروی ، ریشه های کانتی تردید فوکو – فوکو ، فضا و برنامه ریزی