بایگانی برچسب برای: دانشگاه شهید بهشتی

نام کتاب گنجنامه دفتر سوم بناهای مذهبی تهران ویراست دوم  

 

ناشر دانشگاه شهید بهشتی
مولف مرکز اسناد و تحقیقات دانشکده معماری
مترجم
قطع وزیری
نوع جلد شمیز
کلیات کتاب
نام کتاب گنجنامه دفتر دوم مساجد اصفهان ویراست دوم  

 

ناشر دانشگاه شهید بهشتی
مولف مرکز اسناد و تحقیقات دانشکده معماری
مترجم
قطع وزیری
نوع جلد شمیز
کلیات کتاب
نام کتاب گنجنامه دفتر اول مساجد اصفهان ویراست دوم  

 

ناشر دانشگاه شهید بهشتی
مولف مرکز اسناد و تحقیقات دانشکده معماری
مترجم
قطع وزیری
نوع جلد شمیز
کلیات کتاب

 

■ عنوان پایان‌نامه/رساله:
تجدید حیات شهری اجتماع گرا با تأکید ویژه بر برنامه ریزی همکارانه
■ نگارنده:
راضیه ندافیان
■ استاد/اساتید راهنما:
دکتر زهره دانشپور
■ دانشگاه:
دانشگاه شهید بهشتی
■ مقطع / رشته:
کارشناسی ارشد / برنامه ریزی شهری و منطقه ای
■ تاریخ دفاع:
۱۳۹۲
■ کلمات کلیدی:
نوسازی
■ مورد پژوهی:
تهران ، منطقه ۱۵
■ عنوان پایان‌نامه/رساله:
استفاده از مدل پژوهش سنجی از طریق روش تست  کنترل جهت ارزیابی طرح های مداخله ای
■ نگارنده:
محدثه مقدم
■ استاد/اساتید راهنما:
دکتر فرخ مشیری
■ دانشگاه:
دانشگاه شهید بهشتی
■ مقطع / رشته:
کارشناسی ارشد / برنامه ریزی شهری و منطقه ای
■ تاریخ دفاع:
۱۳۹۲
■ کلمات کلیدی:
نوسازی
■ مورد پژوهی:
مشهد ، حوزه مرکزی
■ عنوان پایان‌نامه/رساله:
به کار گیری رهیافت تجدید حیات شهری در بافت فرسوده شهر کرج
■ نگارنده:
وحید صدقی
■ استاد/اساتید راهنما:
دکتر مرجان السادات نعمتی مهر
■ دانشگاه:
دانشگاه شهید بهشتی
■ مقطع / رشته:
کارشناسی ارشد / برنامه ریزی شهری و منطقه ای
■ تاریخ دفاع:
۱۳۹۳
■ کلمات کلیدی:
نوسازی ؛ بافت فرسوده
■ مورد پژوهی:
کرج ، پهنه های فسوده

 

■ عنوان پایان‌نامه/رساله:
راهنمای تهیه طرح جامع نورپردازی شهری
■ نگارنده:
سارا سعیدی
■ استاد/اساتید راهنما:
دکتر جهانشاه پاکزاد
■ دانشگاه:
دانشگاه شهید بهشتی
■ مقطع / رشته:
کارشناسی ارشد / طراحی شهری
■ تاریخ دفاع:
۱۳۹۳
■ کلمات کلیدی:
نورپردازی
■ مورد پژوهی:
همدان ، بافت مرکزی
■ عنوان پایان‌نامه/رساله:
تحلیل فضای شهری با رویکرد نوشهرگرایی
■ نگارنده:
پری ناز خزاغی
■ استاد/اساتید راهنما:
دکتر فرشاد نوریان
■ دانشگاه:
دانشگاه شهید بهشتی
■ مقطع / رشته:
کارشناسی ارشد / طراحی شهری
■ تاریخ دفاع:
۱۳۹۶
■ کلمات کلیدی:
نوشهرگرایی
■ مورد پژوهی:
تهران ، پیاده راه ۱۷ شهریور ، حدفاصل میدان امام حسین(ع) و میدان شهدا
■ عنوان پایان‌نامه/رساله:
بررسی امکان پذیری بکارگیری برنامه ریزی ارتباطی
■ نگارنده:
امیر شفیعی
■ استاد/اساتید راهنما:
دکتر محمدحسین شریف زادگان
■ دانشگاه:
دانشگاه شهید بهشتی
■ مقطع / رشته:
کارشناسی ارشد / برنامه ریزی شهری و منطقه ای
■ تاریخ دفاع:
۱۳۹۰
■ کلمات کلیدی:
نظریه ها و برنامه ریزی
■ مورد پژوهی:
تهران ، منطقه فرحزاد
■ عنوان پایان‌نامه/رساله:
بررسی چالش های پیش روی بکارگیری رهیافت برنامه ریزی ارتباطی در فرآیند برنامه ریزی شهری
■ نگارنده:
مهدی کریمی
■ استاد/اساتید راهنما:
■ دانشگاه:
دانشگاه شهید بهشتی
■ مقطع / رشته:
کارشناسی ارشد / برنامه ریزی شهری و منطقه ای
■ تاریخ دفاع:
۱۳۹۰
■ کلمات کلیدی:
نظریه ها و برنامه ریزی
■ مورد پژوهی: