بایگانی برچسب برای: ديدگاه هاي نو

نام کتاب دیدگاه های نو در جغرافیای شهر ج۱  

ناشر سمت
مولف حسین شکوئی
مترجم
قطع وزیری
نوع جلد شمیز
کلیات کتاب جغرافیای شهری و ابعاد اجتماعی – اقتصادی آن ، سیر تکوینی جغرافیای شهری ، شهر و مفاهیم شهری ، مکتبهای جغرافیای شهری ، زندگی شهری در دوره های تاریخی ، مادر شهرها ، منطقه بندی و مورفولوژی شهری ، وابستگی های فضایی و روابط شهر و روستا ، سیستمهای شهری ، تمرکز زدایی و سیستمهای سکونتگاهی ، نظریه های اجتماعی و شهرگرایی ، ساخت اکولوژیک شهر – دیدگاههای نو در جغرافیای شهری جلد اول
نام کتاب دیدگاه های نو در سیستم های شهری  

 

ناشر پرهام نقش
مولف محمود شورچه
مترجم
قطع وزیری
نوع جلد شمیز
کلیات کتاب برنامه ریزی و سیستم های فضایی ، سیرتحول در مدل سازی سیستم های شهری ، مروری بر رویکردهای نظری در مدلسازی سیستم های شهری ، شهرها همچون شبکه ای از مفاهیم و بازنمایی ها ، بازخوانش گفتمان اول سیستم های شهری ، بازخوانش گفتمان دوم سیستم های شهری ، ظهور گفتمان سوم سیستم های شهری ، افول رویکرد سیستم ها و ظهور علوم پیچیدگی ، از سیستم شهری ملی تا شبکه شهری جهانی ، انقلاب در سیستم های شهری ، برنامه ریزی سیستم های پیچیده شهری ، طراحی سیستم های پیچیده شهری – دیدگاه های نو در سیستم های شهری