بایگانی برچسب برای: فرانك سيف الديني

نام کتاب منظر شهری  

 

ناشر آییژ
مولف فرانک سیف الدینی
مترجم
قطع وزیری
نوع جلد شمیز
کلیات کتاب معرفی ویژگی های پایه ، عناصر منظر ، اصول طراحی منظر – منظر شهری
نام کتاب برنامه ریزی شهری و منطقه ای  

 

ناشر آییژ
مولف فرانک سیف الدینی
مترجم
قطع وزیری
نوع جلد
کلیات کتاب
نام کتاب فرهنگ فرآیند برنامه ریزی کاربری زمین  

 

ناشر آییژ
مولف فرانک سیف الدینی
مترجم
قطع رحلی
نوع جلد
کلیات کتاب
نام کتاب زبان تخصصی برنامه ریزی شهری و منطقه ای  

 

 

ناشر آییژ
مولف فرانک سیف الدینی
مترجم
قطع وزیری
نوع جلد شمیز
کلیات کتاب

 

نام کتاب ارزشیابی طرح ها و برنامه ریزی شهری  

ناشر
مولف فرانک سیف الدینی
مترجم
قطع وزیری
نوع جلد
کلیات کتاب
نام کتاب فرهنگ شهرسازی  

 

ناشر آییژ
مولف فرانک سیف الدینی
مترجم
قطع جیبی
نوع جلد
کلیات کتاب
نام کتاب برنامه ریزی و طراحی هوشمندانه کاربری زمین و حمل و نقل شهری  

ناشر پرهام نقش
مولف فرانک سیف الدینی ، محمود شورچه
مترجم
قطع وزیری
نوع جلد شمیز
کلیات کتاب