بایگانی برچسب برای: ميدان هاي شهري

نام کتاب مقدمه ای بر میدان های شهری  

 

ناشر دانشگاه مازندران
مولف رحیم بردی آنامرادنژاد
مترجم
قطع وزیری
نوع جلد شمیز
کلیات کتاب مفهوم و انواع میدان های شهری ، تاریخچه ی شکل گیری میدان ها ، کارکردهای میدان های شهری ، عناصر مورد مطالعه در میدان های شهری ، میدان های مطلوب ، مقدمه ای بر میدان های شهری
نام کتاب دگرگونی شهرها نوزایی میدان های شهری  

ناشر سازمان عمران و بهسازی شهری
مولف نیک کوربت
مترجم هوشمند علیزاده ، شاهو کشاورزی
قطع خشتی بزرگ
نوع جلد تجدید حیات میدان ، فرآیند تبدیل فضا به مکان ، موقعیت و حرکت ، تنومندی و فرم کالبدی ، نوزایی در بیرمنگام – دگرگونی شهرها : نوزایی میدان های شهری
کلیات کتاب