بایگانی برچسب برای: پي ير فرانچسكو كليري

نام کتاب سکونتگاه هایی روستایی از دوره های هخامنشی و فراهخامنشی  

 

ناشر هم پا
مولف علیرضا عسکری چاوردی ، پی یر فرانچسکو کلیری
مترجم
قطع رحلی
نوع جلد گالینگور
کلیات کتاب محوطه ۷۶ و ۷۷ تنگ بلاغی ، پاسارگاد ، موقعیت و بافت زیست محیطی ، محوطه ۷۶ ، بررسی سطحی : روش ها و نتایج ، کاوش های باستان شناسی ، استقرار دوره پیش از تاریخ (مراحل سکونتی نهم تا هفتم) ، استقرار دوره هخامنشی و فراهخامنشی (مراحل سکونتی ششم تا یکم) ، نتایج حاصل از کاوش سایر گمانه ها در محوطه ۷۶ ، اسناد نگارشی ، مراحل استقراری – سکونتگاه های روستایی از دوره های هخامنشی و فراهخامنشی محوطه ۷۶ و ۷۷ تنگ بلاغی پاسارگاد