بایگانی برچسب برای: 1396

■ عنوان پایان‌نامه/رساله:
تعیین مولفه های مقاوم سازی بافت فرسوده
■ نگارنده:
حمیدرضا ملکی
■ استاد/اساتید راهنما:
دکتر احمد پور احمد
■ دانشگاه:
دانشگاه تهران ، پردیس البرز
■ مقطع / رشته:
کارشناسی ارشد / جغرافیا و برنامه ریزی شهری
■ تاریخ دفاع:
۱۳۹۶
■ کلمات کلیدی:
نوسازی ؛ بافت فرسوده
■ مورد پژوهی:
اهواز ، محله ملاشیه
■ عنوان پایان‌نامه/رساله:
تحلیل فضای شهری با رویکرد نوشهرگرایی
■ نگارنده:
پری ناز خزاغی
■ استاد/اساتید راهنما:
دکتر فرشاد نوریان
■ دانشگاه:
دانشگاه شهید بهشتی
■ مقطع / رشته:
کارشناسی ارشد / طراحی شهری
■ تاریخ دفاع:
۱۳۹۶
■ کلمات کلیدی:
نوشهرگرایی
■ مورد پژوهی:
تهران ، پیاده راه ۱۷ شهریور ، حدفاصل میدان امام حسین(ع) و میدان شهدا
■ عنوان پایان‌نامه/رساله:
چارچوب تجدید حیات شهری مرکز تاریخی بندر بوشهر
■ نگارنده:
شاپور توسلی
■ استاد/اساتید راهنما:
دکتر مرجان السادات نعمتی مهر
■ دانشگاه:
دانشگاه شهید بهشتی
■ مقطع / رشته:
کارشناسی ارشد / طراحی شهری
■ تاریخ دفاع:
۱۳۹۶
■ کلمات کلیدی:
میراث ؛ حیات شهری
■ مورد پژوهی:
بندر بوشهر ، مرکز تاریخی

 

■ عنوان پایان‌نامه/رساله:
بازآفرینی ساختار محلات تاریخی با تاکید بر خرده فرهنگ ها
■ نگارنده:
شیدا سلیمان دهکردی
■ استاد/اساتید راهنما:
دکتر بهناز امین زاده
■ دانشگاه:
دانشگاه تهران ، پردیس هنرهای زیبا
■ مقطع / رشته:
کارشناسی ارشد / طراحی شهری
■ تاریخ دفاع:
۱۳۹۶
■ کلمات کلیدی:
میراث ؛ محله
■ مورد پژوهی:
کرمان ، محله پامنار و زریسف

 

■ عنوان پایان‌نامه/رساله:
بازآفرینی بافت ‌های تاریخی از منظر زبانشناسی ساختارگرا ؛ اصلاح ساختار فضایی _ عملکردی گذر امامزاده یحیی
■ نگارنده:
فرهاد نیرومند
■ استاد/اساتید راهنما:
دکتر سید حسین بحرینی
■ دانشگاه:
دانشگاه تهران ، پردیس هنرهای زیبا
■ مقطع / رشته:
کارشناسی ارشد / طراحی شهری
■ تاریخ دفاع:
۱۳۹۶
■ کلمات کلیدی:
میراث ؛ بازآفرینی ؛ نوسازی
■ مورد پژوهی:
تهران ، امامزاده یحیی
■ عنوان پایان‌نامه/رساله:
برنامه ریزی برای بازآفرینی بافت کهن شهری با تاکید بر نوشهرگرایی
■ نگارنده:
مجتبی قدمی جوجاده
■ استاد/اساتید راهنما:
مهندس احمد سعیدنیا
■ دانشگاه:
دانشگاه تهران، پردیس البرز
■ مقطع / رشته:
کارشناسی ارشد / برنامه ریزی شهری
■ تاریخ دفاع:
۱۳۹۶
■ کلمات کلیدی:
میراث ؛ نوشهرگرایی ؛ بازآفرینی ؛ نوسازی
■ مورد پژوهی:
بابلسر ، بافت مرکزی شهر
■ عنوان پایان‌نامه/رساله:
ارزیابی و ارائه راهکارهای بهبود عملکرد مدیریت شهری تهران در حوزه هنرعمومی با استفاده از رویکرد حکمروایی شهری
■ نگارنده:
سمیرا هاشمی نعمت آبادی
■ استاد/اساتید راهنما:
دکتر غلامرضا کاظمیان ، دکتر میثم بصیرت
■ دانشگاه:
دانشگاه تهران ، پردیس هنرهای زیبا
■ مقطع / رشته:
کارشناسی ارشد / مدیریت شهری
■ تاریخ دفاع:
۱۳۹۶
■ کلمات کلیدی:
مدیریت و حکم روایی
■ مورد پژوهی:
تهران
■ عنوان پایان‌نامه/رساله:
ارزیابی عملکرد مدیریت شهری در فرآیند بهسازی و نوسازی بافت های ناکارآمد شهری
■ نگارنده:
فرانک رسولی
■ استاد/اساتید راهنما:
دکتر احمد پور احمد
■ دانشگاه:
دانشگاه تهران ، دانشکده جغرافیا
■ مقطع / رشته:
کارشناسی ارشد / جغرافیا و برنامه ریزی شهری
■ تاریخ دفاع:
۱۳۹۶
■ کلمات کلیدی:
مدیریت و حکم روایی ؛ نوسازی ؛ بهسازی
■ مورد پژوهی:
تهران ، منطقه ۱۰

 

■ عنوان پایان‌نامه/رساله:
فهم پیامدهای اعیان سازی به مثابه بخشی از تبعات طرح های شهری کاوش در تجربه اهالی محله چله خانه در جریان اجرای ” طرح بازآفرینی شهر رشت”
■ نگارنده:
مونا تاج بخش
■ استاد/اساتید راهنما:
دکتر جهانشاه پاکزاد
■ دانشگاه:
دانشگاه شهید بهشتی
■ مقطع / رشته:
دکترا / برنامه ریزی و طراحی شهری
■ تاریخ دفاع:
۱۳۹۶
■ کلمات کلیدی:
محله ؛ نوسازی ؛ بازآفرینی
■ مورد پژوهی:
رشت
■ عنوان پایان‌نامه/رساله:
ارزیابی مدیریت نوسازی محله دوه چی تبریز با رویکرد برنامه ریزی مشارکتی
■ نگارنده:
بهناز عباس پور گاوگانی
■ استاد/اساتید راهنما:
دکتر فرشاد نوریان
■ دانشگاه:
دانشگاه تهران ، پردیس هنرهای زیبا
■ مقطع / رشته:
کارشناسی ارشد / طراحی شهری
■ تاریخ دفاع:
۱۳۹۶
■ کلمات کلیدی:
محله ؛ مدیریت و حکم روایی ؛ مشارکت ؛ نوسازی
■ مورد پژوهی:
تبریز ، محله دوه چی